Pəncərə

Mövqe

Dağlar Yusif - Tamaşa “depressiv disskurs”dan “postmodern tekst”ə
Dağlar Yusif - Tamaşa “depressiv disskurs”dan “postmodern tekst”ə
  • 28 May - 2020

Postmodernizmin parçalanmış məkanı göstərənlərin sonsuzluğuna açılan tekst yaradır. Yəni ki, postmodern tekst göstərənlər sistemidir. Göstərilən (işarələnən obyekt) isə yoxdur. Amma, yox! Bu məqamda gərək Peirce ilə r...

Kinoteatr

Dramaturgiya

Aydın Talıbzadə - “TUBİNOT”
Oskar Yelinek (Avstriya) - AKTYOR
Aynurə Mustafayeva - 2018-ci ilin dramatrgiyası üzərində düşünərkən...

Mozaika

LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR (ikinci yazı)
LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR
TEATR TARİXİNİ DƏYİŞƏN 15 MƏŞHUR TAMAŞA - III hissə
TEATR TARİXİNİ DƏYİŞƏN 15 MƏŞHUR TAMAŞA - I hissə