Kinoteatr

Dramaturgiya

Aynurə Mustafayeva - 2018-ci ilin dramatrgiyası üzərində düşünərkən...

Mozaika

TEATR TARİXİNİ DƏYİŞƏN 15 MƏŞHUR TAMAŞA - III hissə
TEATR TARİXİNİ DƏYİŞƏN 15 MƏŞHUR TAMAŞA - I hissə
Fəridə Cəlilova: “İntəhası”
Rasim Cəfərin “İntəhası”