Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Aydın Talıbzadə

Teatrşünas
Oxunma sayı: 5541

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

  "Rövzeyi-kuyində bulmuşdur Füzuli bir məqam "Kim, ona cənnət quşu yetməz min il uçmağ ilən”. M.Füzuli Vaxtı edam etmək dəvəni iynənin gözü

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

Aydın Talıbzadə - Torpağın dadı

Amerika hindularının, yəni Amerikanın yerli aborigen tayfalarının folklorunda son dərəcə qutsal, günəş kimi şəfəqlənən bir deyim var ki, hər dəfə onu xatırlayanda nurlanıram, fərəhlənirəm, dü

Aydın Talıbzadə - Torpağın dadı

ZƏNCİ VƏ ZƏNG - Aydın Talıbzadə

Bütün zənglər mütləq şəkildə nəyinsə dəyişdiyini eyhamlaşdırır. Bu, bir işarədir: kontekstindən asılı olaraq ya təhlükə, ya da xilas kimi mənalandırılır. Qapı zəngi kiminsə gəld

ZƏNCİ VƏ ZƏNG - Aydın Talıbzadə