Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

İzamə Babayeva - Azərbaycanda musiqili teatrın tarixindən

İzamə Babayeva - Azərbaycanda musiqili teatrın tarixindən

Sözün, musiqinin, səhnə hərəkətlərinin,  vokal və instrumental ifaçılığın vəhdətindən əməli gəlmiş opera sənəti XVI əsrin sonunda İtaliyada meydana gəlmişdir. Opera sözünün mənası italyan dilində - iş, əmək, məşğu...

Aynurə  İbadullahqızı - Qacar və biz

Aynurə  İbadullahqızı - Qacar və biz

Ağa Məhəmməd şah Qacar! Bütün Şərq tarixində “xacə şah” kimi məşhurlaşan bu şəxsiyyət bir-birinə daban-dabana zidd yanaşmaların və münasibətlərin hədəfidir. Kimisi onu fars mənafeyinə, İran səltənətinə xidmətdə, Azərbaycanı...

İlham Rəhimli - Milli teatrımızın naxışları

İlham Rəhimli - Milli teatrımızın naxışları

Cahangir Zeynalov (1865-1918). İlk peşəkar səhnə xadimlərindən biri, realist aktyor məktəbinin banisidir və Azərbaycanda ilk dəfə öz mənzilində “Ev teatrı”nı yaradıb. Milli folklorun, xalq tamaşalarının mayasından şirə çə...

Cavanşir Qasımov - Barokko teatrı

Cavanşir Qasımov - Barokko teatrı

“Barokko” sözü italyancadan dilimizə tərcümədə yöndəmsiz, qüsurlu, ifrata meyilli, kələ-kötür, “qüsurlu mirvari” mənalarını verir. Bir çox tədqiqatçılar iddia edir ki, bu t...

Gülər Ədilzadə - Azərbaycan teatr sənətində Molyer faktoru

Gülər Ədilzadə - Azərbaycan teatr sənətində Molyer faktoru

Molyer deyirdi ki, gün gələcək, hər kəs deyəcək: “Molyerin dilində danışın”, yəni, fransızca danışın. Fransa dramaturgiyasının ən böyük simalarından biri Jan Batist Molyerdir. Şekspir dünyada faciələri ilə tanındığ...

Sara Kərimli – “Kabukinin unudulmuş müharibəsi” dövrü

Sara Kərimli – “Kabukinin unudulmuş müharibəsi” dövrü

Hələ İkinci dünya müharibəsindən öncə, 1931-ci ildə Yaponiya Çinin şimal-şərqi əyaləti olan Mancuriyaya qarşı hərbi təcavüzə başlamaqla dünya ölkələrinin qəzəbinə tuş gəldi. 1932-ci ilin fevral ayında  Yaponi...