TEATRO

TEATRO

sənət portalı

İsrafil İsrafilov: 

İsrafil İsrafilov: "Dünya sənət magistralından uzaqdayıq"

Kulis.az Şəhriyar del Gerani və Aliyənin sənətşünaslıq doktoru, professor İsrafil İsrafilovla müsahibəsini təqdim edir. Müsahibənin girişinə sənətin əhəmiyyəti haqqında cürbəcür fikirlər yazmağa ehtiyac yoxdur, sanıram. Bu...

Antonen Arto - QƏDDARLIQ TEATRI

Antonen Arto - QƏDDARLIQ TEATRI

(İlk manifest) Biləsiniz ki, Teatr ideyası heç vaxt indiki qədər təhqir olunmayıb. Teatr yalnız reallıqla və təhlükə ilə sehrli canlı əlaqə sayəsində bir məna kəsb edir. Bax, teatrın məsələsi bu cür qoyulsa, hamının diqqətini ...

Ramilə Abdullazadə - Tarkovskinin güzgüdə əksi

Ramilə Abdullazadə - Tarkovskinin güzgüdə əksi

“Gələnləri kolların arasından göründüklərində tanıya bilərdik. Əgər gələn adam evə doğru yönəlirsə, bu atamızdır. Əgər yönəlmirsə, o deyil. Və bir daha heç gəlməyəcək deməkdir” (“Güzgü&rdquo...

Sənətin zirvəsində - Hacı İsmayılov - 80

Sənətin zirvəsində - Hacı İsmayılov - 80

Səhnə əsəri məhdud zaman və məkan çərçivəsində baş verən hadisələrin yığcam formada təsvirini ifadə edir. Bu kiçik çərçivədə böyük bir aləm yaratmaq, tamaşaçını baş verənlərə inandırmaq, onun zö...

Əliqismət Lalayev - ŞÖVQİDƏN VARMI? GÖSTƏRİN!

Əliqismət Lalayev - ŞÖVQİDƏN VARMI? GÖSTƏRİN!

Biz yazmasaq... Tale elə gətirib ki, Azərbaycan teatrında, doğrudan da, Şövqi adında ikinci bir aktyor yoxdur. Necə deyərlər, teatr ictimaiyyətində Şövqi bir dənədir, həm hərfi mənada, həm də məcazi mənada. Aktyor Şövqi deyəndə hamı...

Raziliya Murzakova: “Məhmənəbanu ilə bənzərliyim var...”

Raziliya Murzakova: “Məhmənəbanu ilə bənzərliyim var...”

Bu və ya digər personajın mükəmməl şəkildə canlandırılması artistin öz sənətinə, əsərin müəllif(lər)inə ən böyük sevgi və ehtiramının ifadəsidir. Xüsusən əgər söhbət Məhmənəbanu kimi mürəkkəb xarakterə, təzadlı...

 Aydın Talıbzadə -  ÖZ HÜCRƏSİNİN KRALI

Aydın Talıbzadə - ÖZ HÜCRƏSİNİN KRALI

(portret–abstraksiya)      KRAL – aktyor HAMLET QURBANOVDUR. Tənhadır bütün krallar kimi. Xofludur bütün tənhalar kimi. Bəlkə də buna görə elə göründü ki, tarix dışında yaşayan q...

Load Time (S) : 0.000096