Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Əli Hacılı - Teatr: təsir və əks təsir

Əli Hacılı - Teatr: təsir və əks təsir

  Teatr öz canlılığı ilə insana və həyata həmişə yaxın olub və həyatı həm pisi, həm yaxşısı ilə əks etdirməyə çalışıb. Ona görə də teatr həyatdan realistcəsinə danışmalı və həyati mövzulara müraciət etməlidir. Drama...

T.Cücənoğlunun 27 Mart Dünya Teatr Günü müraciəti

T.Cücənoğlunun 27 Mart Dünya Teatr Günü müraciəti

Teatro.Az sənət portalı Tüncər Cücənoğlunun 2011-ci ildə 27 Mart Dünya Teatr Günü münasibəti ilə yazdığı müraciəti təqdim edir: Teatrın mahiyyəti, yazıçının mətni ilə başlayan, onunla yanaşı irəliləyə...

Gülər Ədilzadə - Molyer və Axundzadə tandemi

Gülər Ədilzadə - Molyer və Axundzadə tandemi

“Şərqin Molyeri” adlandırılan Mirzə Fətəli Axundzadə yaradıcılığı ilə müasir Azərbaycan teatrının təməlini qoymuşdur. O, öz əsərlərində dövrün problemlərini, sosial-ictimai vəziyyəti əks etdirməyə çalışmışdır. O...

Fidan Rzayeva - Milli dramaturgiyamızda qadın azadlığı problemi

Fidan Rzayeva - Milli dramaturgiyamızda qadın azadlığı problemi

Qadın azadlığı probleminin bəşər tarixi ilə həmyaşıd olması bəlli həqiqətdir. Din xadimləri çox vaxt iddia və təbliğ etmişlər ki, guya qadın cinsi, əqli cəhətdən fitrətən qüsurlu yaranmış, ailə və cəmiyyətdə qadının hüquqsuzluğu və b...

Fidan Axundova – Zamanın teatrı, teatrın zamanı

Fidan Axundova – Zamanın teatrı, teatrın zamanı

          Teatr yarandığı gündən daimi hərəkətdədir. Eyni tamaşanın müxtəlif nümayişləri heç vaxt bir-biri ilə identik olmur. Buna təsir edən amillər çox olsa da, əsas götürülən akt...