Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Aydın Talıbzadə - TORPAĞIN DADI

Aydın Talıbzadə - TORPAĞIN DADI

Amerika hindularının, yəni Amerikanın yerli aborigen tayfalarının folklorunda son dərəcə qutsal, günəş kimi şəfəqlənən bir deyim var ki, hər dəfə onu xatırlayanda nurlanıram, fərəhlənirəm, dünyanın ən xoşbəxt insanlarından biri oluram. ...

Xəyalə Rəis - İçimizdəki qorxu

Xəyalə Rəis - İçimizdəki qorxu

İl olub 2020. Dünya zərrəciklərdən ibarət olan, çəkisi, qoxusu olmayan yüngül bir virusun əlində çarəsiz qalıb. Digər planetlərə ekskursiyaya çıxan, Yer planetində oturub, Ayda torpaq almaq eşqinə düşən mü...

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

– Yəni teatr var ki?Öz günü-güzəranı, dərdi-çoru ilə əlləşən sadə adamın bu sadə görünən sualı hardan baxsaq çox ciddidir.Doğrudan da, bu gün teatr varmı? Onun bu cəmiyyətdə yeri nədən ibarətdir? Yəni və daha dəqiqi, fiziki olaraq deyil də, fəlsəfi o...

Xəyalə Rəis - Olmayan mövsümün sonu

Xəyalə Rəis - Olmayan mövsümün sonu

147-ci teatr mövsümünü, axır ki, yola saldıq. 147-ci mövsümü Azərbaycan teatr tarixində yaradıcılıq baxımından qeyri-məhsuldar il hesab etmək mümkündür. Yaradıcılıq baxımından qeyri-məhsuldar deyirəm,...

Cavanşir Qasımov - Teatrda şüuraltı ideyalar prinsipi

Cavanşir Qasımov - Teatrda şüuraltı ideyalar prinsipi

        Son zamanlar teatrın bədii-fəlsəfi məsələləri, tətbiq elementləri, qayələri, əsas predmetləri, həmçinin “təsir əsk təsirə bərabərdir” prinsipləri ilə işləyən ədəbi cərəyanların mü...

Cavanşir Qasımov - Müasir teatr paradoksu

Cavanşir Qasımov - Müasir teatr paradoksu

         Sosial-iqtisadi tərəqqi və kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı, əslində, sivilizasiyamızın irəliləyişini təmin edən spesifik amillərdir. Lakin razılaşmaq lazımdır ki, müasirliyə m...

Elçin Cəfərov - Tarixin saniyə əqrəbi

Elçin Cəfərov - Tarixin saniyə əqrəbi

Dünyanın ən pessimist filosofu A.Şopenhauer deyirdi ki, qəzet tarixin saniyə əqrəbidir. Zaman XVIII əsr idi. O vaxtlar hələ tarixin milli saniyə əqrəbi saytlar və mikrosaniyə əqrəbi olan sosial şəbəkələr yaranmamışdı.  Atatürk isə dey...

Cavanşir Qasımov - Sənətkarlığın fəlsəfi prinsipləri

Cavanşir Qasımov - Sənətkarlığın fəlsəfi prinsipləri

       Bəlkə də, qədim zamanlardan müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxan müəyyən suallar vardır ki, hələ də onların cavabı subyektiv səciyyə daşıyır. Sənətkarlığın əsas prinsipləri haqqı...