TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Nağdıyeva Gülnar - Qəddar dövrün qəddarlıq teatrı    

Nağdıyeva Gülnar - Qəddar dövrün qəddarlıq teatrı    

XX əsr başqa müstəvilərdə olduğu kmi teatrda da mürəkkəb bir dövr,  ziddiyyətlərin  dərinləşdyi bir əsr olmuşdur. Dram sənətindəki fundamental dəyişikliklər, intellektual paradiqmalarda baş verən qırılmalar,  siyasi-bədi...

Con Fosse: SƏNƏT SÜLHDÜR

Con Fosse: SƏNƏT SÜLHDÜR

Teatro.az Norveç dramaturqu və yazıçısı Con Fossenin Beynəlxalq Teatr Günü mesajını təqdim edir. Hər bir insan unikaldır və eyni zamanda, digər insanlar kimidir. Bizim zahiri görünüşümüz, əlbəttə k...

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ - Фикрет Султанов

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ - Фикрет Султанов

  /мысли и высказывания деятелей культуры/    …Люди во все времена нуждаются в тепле и душевности. И только театр обладает возможностью живого контакта со зрителем – здесь и сейчас. Подлинное общение – это разг...

Vüsalə İbrahimli, Nərminə Kamalova - Katalizatorun səsi

Vüsalə İbrahimli, Nərminə Kamalova - Katalizatorun səsi

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində 12,16, 23 fevral tarixlərində “Böyük Britaniyanın çağdaş dramaturgiyası: TANIMA” layihəsi həyata keçirilib.   “KATALİZATOR ArtHub” ...

МАГИЯ И ПАРАДОКСЫ ТЕАТРА - Фикрет Султанов

МАГИЯ И ПАРАДОКСЫ ТЕАТРА - Фикрет Султанов

МАГИЯ И ПАРАДОКСЫ ТЕАТРА /мысли и высказывания деятелей культуры/     …Существует игра, которая состоит в том, чтобы воспроизвести жизнь исключительно выразительными средствами человека, игра, которая заключается в том, чтоб...

Fatimə Qurbanzadə - XX əsr Britaniya dramaturgiyası və ...

Fatimə Qurbanzadə - XX əsr Britaniya dramaturgiyası və ...

Kimyəvi reaksiyadakı sürəti artıran və işini bitirdikdən sonra heç bir dəyişikliyə məruz qalmayan maddələrə “katalizator” adı verilir. Maddə terminini bir kənara qoysaq, bu proses bizə çox tanışdır. “İşini bitirdi...

İsrafil İsrafilov - Teatr orqanizminin anemiyası haqqında

İsrafil İsrafilov - Teatr orqanizminin anemiyası haqqında

Bəlli həqiqətdir ki, antik dövrdən başlayaraq dünya xalqlarının teatr mədəniyyəti dramaturgiyanın mövcudluğu ilə əlamətdar olmuş və bu əzəli, tarixi-ədəbi şərt günümüzdə də öz gücünü saxlamaqdadır. Ma...

Load Time (S) : 0.000104