TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (1- 29 oktyabr)

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

1 oktyabr ­ C.Məmmədquluzadə “Ölülər”, saat 19:00

5 oktyabr ­ Q.Çoxeli “Küknarlara məktub” (A.M.Şərifzadə səhnəsi), saat 19:00

6 oktyabr ­— Ə.Əmirli “Ah, bu uzun sevda yolu”, saat 19:00

7 oktyabr ­— Ə.Əmirli “Şah Qacar”, saat 19:00

8 oktyabr ­— A.Saqareli “Xanuma”, saat 19:00

12 oktyabr ­— Ç.Aytmatov “Manqurt” (A.M.Şərifzadə səhnəsi), saat 19:00

13 oktyabr — C.Zeynallı “Şükriyyə”, saat 19:00

14 oktyabr ­— Elçin “Cəhənnəm sakinləri”, saat 19:00

18 oktyabr ­— İ.Əfəndiyev “Qarabağnamə”, saat 19:00

20 oktyabr ­— Anar “Dantenin yubileyi”, saat 19:00

21 oktyabr ­— Anar “Dantenin yubileyi”, saat 19:00

27 oktyabr ­— Anar “Dantenin yubileyi”, saat 19:00

28 oktyabr — X.Həsənova “Göyçək Fatma”, saat 11:00, 13:00

                       C.Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı”, saat 19:00

29 oktyabr — Xalq nağılı “Məlikməmməd”, saat 11:00, 13:00

                      E.Filippo “Filumena Marturano”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

1 oktyabr ­— P.Çaykovski “Qaratoxmaq qadın” (opera), saat 19:00

5 oktyabr ­— F.Əmirov “Sevil” (opera), saat 19:00

7 oktyabr ­— P.Çaykovski “Romeo və Cülyetta” (balet), saat 19:00

                    M.Ravel “Bolero” (balet), saat 19:00

14 oktyabr ­— P.Çaykovski “Qaratoxmaq qadın” (opera), saat 19:00

19 oktyabr ­— “Operaclass” (konsert), saat 19:00

24 oktyabr ­— F.Əmirov “Min bir gecə” (balet), (Heydər Əliyev Sarayı), saat 19:00

  

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

1 oktyabr ­ Ə.Pəhləvan “Sevənlərindir dünya”, saat 19:00

2 oktyabr ­— Özbəkistan Namanqan Dövlət Musiqili Dram Teatrının tamaşası

Oxunjan Xakimov “Ah, bu qocalar – qəribə qocalar!” (özbək dilində),         saat 19:00

3 oktyabr ­— Özbəkistan Namanqan Dövlət Musiqili Dram Teatrının tamaşası

Oxunjan Xakimov “Ah, bu qocalar – qəribə qocalar!” (özbək dilində),         saat 19:00

5 oktyabr ­— C.Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” (ingilis dilində), saat 19:00

6 oktyabr ­— İ.Sadıqov “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”, saat 19:00

7 oktyabr ­— R.Hacıyev “Qafqazlı qardaşqızı” (rus dilində), saat 19:00

13 oktyabr ­— V.Hüqo “Paris Notr – Dama ithaf”, saat 19:00

14 oktyabr ­— E.Sabitoğlu, Y.Şvarts “Qırmızı papaq” (rus dilində), saat 12:00

                      C.Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” (ingilis dilində), saat 19:00

15 oktyabr ­— Ş.Pero “Yatmış gözəl və cırtdanlar”, saat 12:00

                      Elçin, F.Allahverdi “Baladadaşın toy hamamı”, saat 19:00

20 oktyabr ­— R.Mirişli, M.Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən”, saat 19:00

21 oktyabr ­— R.Şəfəq, V.Zimin “Yağış göbələyinin macərası” (rus dilində),

                      Saat 12:00

                       F.Dostoyevski “Utancaq qız”, (kiçik səhnə),(rus dilində), saat 17:00

                       O.Kazımi, R.Heydər “Qızıl toy”, saat 19:00

22 oktyabr ­— A.Rıbnikov, A.Tolstoy “Buratino”, saat 12:00

                      F.Sücəddinov, T.Vəliyev “Mən dəyərəm min cavana”, saat 19:00

25 oktyabr ­— A.N.Ostrovskiy “Lara Martins Jazz Club” (rus dilində), saat 19:00

26 oktyabr ­— C.Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” (ingilis dilində), saat 14:00

                         İ.Kalman “Silva” (rus dilində), saat 19:00

27 oktyabr ­— M.Servantes “Psix”, saat 13:00

                      V.Hüqo “Paris Notr – Dama ithaf”, saat 19:00

28 oktyabr ­— M.Abdullayev “Məchul pilləkən” (balet tamaşa), saat 12:00

                      Ə.Haqverdiyev “Kimdir müqəssir?”, saat 14:00

                      Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”, saat 19:00

29 oktyabr ­— D.Hacıyev, P.Korotıç “Sehirli nəğmə”, saat 12:00

                      T.Quliyev “Bəxtiyar”, saat 19:00

 

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

1 oktyabr ­— A.S.Puşkin “Ölü şahzadə və yeddi pəhləvan  haqqında nağıl”,

saat 12:00

                     Anar “Mən, sən, o və telefon”, saat 19:00

6 oktyabr ­— N.Gəncəvi “Yeddi gözəl”, saat 19:00

7 oktyabr ­— V.Neverov “Sehirli karusel”, saat 12:00

                     M.Y.Lermontov “Maskarad”, saat 19:00

8 oktyabr ­—  “Ələddinin macəraları, şahzadə Jasmin və lampanın cin-ruhu”,

    saat 12:00

N.V.Qoqol “Evlilik”, saat 19:00

13 oktyabr ­—  Anar “Mənim yuxularımdan get. Təhminə və Zaur”, saat 19:00

14 oktyabr ­—  V.Neverov “Nağıllarda qonaq”, saat 12:00

                        Elçin “Otellonu dəyişmək”, saat 19:00

15 oktyabr ­— V.Neverov “Düyməcik”, saat 12:00

                       R.Kuni “O, O(q), pəncərə...sevgili”, saat 19:00

18 oktyabr ­—  K.Sand “Əli və Nino”, saat 19:00

20 oktyabr ­—  A.P.Çexov “Albalı bağı”, saat 19:00

21 oktyabr ­—  A.S.Puşkin “Çar Saltan, şahzadə Qvidon və Qu quşu

                        şahzadəqız   haqqında nağıl”, saat 12:00

                        A.P.Çexov “Albalı bağı”, saat 19:00

22 oktyabr ­— V.Neverov “Nağılı tapın!-5”, saat 12:00

   C.Ostin “Qürur və Qərəz”, saat 19:00

27 oktyabr ­— Nepak Babel, Şolom Aleyxem “Kral Benya və başqaları”, saat 19:00

28 oktyabr ­— “Ələddinin macəraları, şahzadə Jasmin və lampanın cin-ruhu”,

    saat 12:00

                       C.Cabbarlı “Sevgi üçün bağışla” (Aydın), saat 19:00

29 oktyabr ­— V.Neverov “Sehirli karusel”, saat 12:00

                       A.S.Puşkin “Kapitan qızı”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

1 oktyabr ­— Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”, saat 12:00

                    L.Nuren “Mən gəldim, qızlar...” “(Müharibə)”, saat 19:00

6 oktyabr ­— B.Alfors “35 ildən sonra” (kiçik səhnə), saat 19:00

7 oktyabr ­— P.Nurəliyeva “Qoğalın sərgüzəştləri”, saat 12:00

                    M.Füzuli “Leyli və Məcnun”, saat 19:00

8 oktyabr ­— Y.Entin, V.Livanov “Bremen musiqiçiləri” (rus dilində), saat 12:00

                     P.Seyidli “Mələk”, saat 19:00

14 oktyabr ­— Tamaşa Əhməd Cavadın əzizxatirəsinə həsr olunur

                        M.Ələkbərzadə Kod adı: “V.X.A.”, saat 18:00

15 oktyabr ­— M.Ələkbərzadə Kod adı: “V.X.A.”, saat 18:00

20 oktyabr ­— J.Kokto “Biganə məşuq” (kiçik səhnə), saat 19:00

21 oktyabr ­— C.Rodari “Çipollino”, saat 12:00

                      M.F.Axundzadə “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah”, saat 19:00

22 oktyabr ­— R.Kiplinq “Mauqli”, saat 12:00

                      İ.Fəhmi “Balaca kişilər”, saat 19:00

27 oktyabr ­— Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr   

                       olunmuş tədbirlər planı çərçivəsində Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə

                       Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının birgə layihəsi

                       “El bilir ki, sən mənimsən...”, saat 19:00

28 oktyabr ­— A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

                      E.E.Şmidt “Tanrıya 14 məktub”, saat 19:00

29 oktyabr ­— A.Puşkin “Qızıl balıq”, saat 12:00

                      H.Cavid “Şeyx Sənan”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

7 oktyabr ­— C.Məmmədquluzadə “Toy dəsgahı”, saat 19:00

8 oktyabr ­— A.P.Çexov “Elçilik”, saat 19:00

14 oktyabr ­— H.İbsen “Vəsvəsə”, saat 19:00

15 oktyabr ­— V.Şekspir “Lənət”, saat 19:00

21 oktyabr ­— M.Vişnek “Kloun Bizzz”, saat 19:00

22 oktyabr ­— C.Məmmədquluzadə “Toy dəsgahı”, saat 19:00

28 oktyabr ­— M.F.Axundov “Şəbədə”, saat 19:00

29 oktyabr ­— S.Haqverdiyev “Metamorfoza”, saat 19:00

 

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

1 oktyabr ­— İ.Coşqun “Tənbəl Dovşan”, saat 12:00

6 oktyabr ­— C.Cabbarlı “Solğun çiçəklər”, saat 19:00

7 oktyabr ­— Ərəb xalq nağılı “Əlibaba və qırx quldur”, saat 12:00

8 oktyabr ­— Xalq nağılı əsasında “ Göyçək Fatma”, saat 12:00

14 oktyabr ­— M.Seyidzadə “Cırtdanın nağılı”, saat 12:00

                      M.F.Axundzadə “Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”, saat 19:00

15 oktyabr ­— A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

21 oktyabr ­— İ.Coşqun “Tənbəl dovşan”, saat 12:00

                      J.Novruz “Molla Nəsrəddini tapın!”, saat 19:00

22 oktyabr ­— Y.Şvarts “Qırmızı papaq”, saat 12:00

28  oktyabr ­— A.Babayev “Nağıllar aləmində”, saat 12:00

                       İ.Əfəndiyev “Boy çiçəyi”, saat 19:00

29 oktyabr ­— A.Şaiq “Qaraca qız”, saat 12:00

 

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı

1 oktyabr ­— Ə.B.Haqverdiyev “The Müqəssir”, saat 17:00

7 oktyabr ­ M.Əliyev “Prokuror”, saat 16:00

8 oktyabr ­— Ə.B.Haqverdiyev “The Müqəssir”, saat 16:00

14 oktyabr ­— Ç.Aytmatov “Cəmilə”, saat 16:00

21 oktyabr ­— P.Turini “Bu da axırı”, saat 16:00

22 oktyabr ­— K.Abdulla “Casus”, saat 16:00

28 oktyabr ­— P.Turini “Bu da axırı”, saat 16:00

29 oktyabr ­— K.Məmmədova “Yaşayan ölü”, saat 16:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

1 oktyabr ­— C.Dadaşov “Mən və mən”, saat 18:00

7 oktyabr ­— B.Əhmədli “6+1№ Palata”(16+), saat 18:00

8 oktyabr ­— B.Xanızadə “Yük”, saat 18:00

14 oktyabr ­— S.Hacıyeva “Dejavü”, saat 18:00

15 oktyabr ­— N.Rüstəmov, S.Bədəlova “Underground”, saat 18:00

21 oktyabr ­— Ç.Aytmatov “Manqurt”, saat 18:00

22 oktyabr ­— H.Cavid “İblis”, saat 18:00

28 oktyabr ­— H.Cavid “İblis”, saat 18:00

29 oktyabr ­— H.Cavid “İblis”, saat 18:00

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

1 oktyabr ­— S.Nuruqızı “Melisa”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                    C.Rodari “Çippollino”(rus dilində), saat 18:00

6 oktyabr ­— K.Ağayeva “Göyçək Fatma”, saat 12:00,14:00

                    Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində), saat 16:00

7 oktyabr ­— Azərbaycan xalq nağılı “Məlikməmməd”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                    A.Lindqren “Karlson” (rus dilində), saat18:00

8 oktyabr ­— M.Seyidzadə “Cırtdan”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                    M.Seyidzadə “Üç cəsur” (rus dilində), saat 18:00

13 oktyabr ­— Özbək xalq nağılı “Leyləyin hədiyyəsi”, saat 12:00, 14:00

                       H.X.Anderson “Düyməcik” (rus dilində), saat 16:00

14 oktyabr ­— A.Şaiq “Tıq-tıq və Taq-taqın nağılı”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                      Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində), saat 18:00

15 oktyabr ­— Ş.Perro “Qırmızıpapaq”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                      C.Rodari “Çippollino”(rus dilində), saat 18:00

20 oktyabr ­— S.Y.Marşak “Pişiyin evi”, saat 12:00, 14:00

                      S.Y.Marşak “Pişiyin evi” (rus dilində), saat 16:00

21 oktyabr ­— Ərəb xalq nağılı “Əlibaba və qırx quldur”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                      Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində), saat 18:00

22 oktyabr ­— Rus xalq nağılı “Maşa və ayı”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                      Rus xalq nağılı “Maşa və ayı” (rus dilində), saat 18:00

27 oktyabr ­— H.X.Andersen “Qar kraliçası”, saat 12:00, 14:00

                      Rus xalq nağılı “Durna balığı” (rus dilində), saat 16:00

28 oktyabr ­— S.Nuruqızı “Melisa”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                     C.Rodari “Çippollino”(rus dilində), saat 18:00

29 oktyabr ­— Rus xalq nağılı “Qoğal”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                      Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində), saat 18:00

 

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı

6 oktyabr ­— R.Kiplinq “Mauqli”, saat 12:00

7 oktyabr ­— Orta Asiya xalq nağılı “Güllü və Güloğlan”, saat 13:00

8 oktyabr ­— T.Kərim “Quyruqsuz ulağın sərgüzəştləri”, saat 12:00

13 oktyabr ­— Ü.Hacıbəyli “Məşədi İbad”, saat 12:00

14 oktyabr ­— H.X.Andersen “Düyməcik”, saat 12:00, 14:00

15 oktyabr ­— H.X.Andersen “Çirkin ördək balası”, saat 12:00

20 oktyabr ­— R.Kiplinq “Mauqli”, saat 12:00

21 oktyabr ­— Orta Asiya xalq nağılı “Güllü və Güloğlan”, saat 12:00,14:00

22 oktyabr ­— R.Səməndər “Çətin məsələ”, saat 12:00

27 oktyabr ­— X.Əlibəyli “Bizim bağın gözəli”, saat 12:00

28 oktyabr ­— Ə.Orucoğlu “Zınqrovlu pişik”, saat 12:00

 

Qax Dövlət Kukla Teatrı

1 oktyabr ­— Ü.Hacıbəyli “O olmasın bu olsun”, saat 11:00

7 oktyabr ­— H.X.Andersen “Çirkin ördək balası”, saat 11:00, 15:00

14 oktyabr ­— K.Ağazadə “Göyçək Fatma”, saat 11:00, 15:00

15 oktyabr ­— K.Ağazadə “Göyçək Fatma”, saat 11:00

21 oktyabr ­— R.Əlizadə “Tülkünün uçuşu”, saat 11:00, 15:00

22 oktyabr ­— R.Əlizadə “Tülkünün uçuşu”, saat 11:00

 

Bakı Marionet Teatrı

7 oktyabr ­— Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”, saat 19:30

14 oktyabr ­— Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”, saat 19:30

21 oktyabr ­— Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”, saat 19:30

28 oktyabr ­— Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”, saat 19:30

 

Load Time (S) : 0.006477