TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (1- 31 dekabr)

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

1 dekabr — Ş.Qurbanov “Sənsiz” Hökümə Qurbanova-110, saat 19:00

2 dekabr — Anar “Dantenin Yubileyi”, saat 19:00

3 dekabr — İ. Əfəndiyev “Qarabağnamə”, saat 12:00

                   C. Zeynallı “Şükriyyə” , saat 19:00

8 dekabr — C. Məmmədquluzadə “Ölülər”, saat 19:00

9 dekabr — İ. Əfəndiyev- “Xurşidbanu Natəvan”, saat 19:00

10 dekabr — Ə. Əmirli “Ah, bu uzun sevda yolu”, saat 19:00

15 dekabr — Elçin “Cəhənnəm sakinləri”, saat 19:00

16 dekabr — İ. Əfəndiyev “Qarabağnamə”, saat 12:00

                      E. de Filippo “Filumena Marturano”, saat 19:00

17 dekabr — C. Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı”, saat 19:00

23 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

24 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

26 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

27 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

28 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

29 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

30 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

31 dekabr — Yeni il şənliyi, saat 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik  Musiqili Teatrı

9 dekabr — F.Sücəddinov, T.Əliyeva “Mən dəyərəm min cavana”, saat 19:00

10 dekabr — Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”, saat 19:00

15 dekabr — V.Hüqo(Səhnələşdirən S.Qulamov) “Paris Notr-Dama ithaf”, 19:00

17 dekabr — R.Mirişli, M. Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən”, saat 19:00

19 dekabr — P. Bülbüloğlu, Y.İsayeva “Qorxma, biz səninləyik”, Y.Qusman 80 ,

                      saat 19:00

20 dekabr — Bülbüloğlu, Y.İsayeva “Qorxma, biz səninləyik”, Y.Qusman 80 , saat 19:00

21dekabr —  P. Bülbüloğlu, Y.İsayeva “Qorxma, biz səninləyik”, Y.Qusman 80 ,

                      saat 19:00

22 dekabr — Elçin, F. Allahverdi “Baladadaşın toy hamamı”, saat 19:00

29 dekabr — Yeni ilə həsr olunmuş uşaq tamaşası, saat 10:30, 12:30, 14:30, 16:30

30 dekabr — Yeni ilə həsr olunmuş uşaq tamaşası, saat 10:30, 12:30, 14:30, 16:30

                      M. Həmidovun ssenarisi əsasında “Sən elə bir zirvəsən!”, saat 19:00

31 dekabr — Yeni ilə həsr olunmuş uşaq tamaşası, saat 10:30, 12:30, 14:30, 16:30

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

2 dekabr K.Cenkens “Sülh messası” oratoriyası (konsert), (Heydər Əliyev Sarayı), saat 19:00

6 dekabr — Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

10 dekabr — C.Puççini “Toska” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

13 dekabr —  P.Çaykovski “Şelkunçik” (balet), (Opera studiyası), saat 19:00

16 dekabr — C.Verdi “Traviata” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

22 dekabr — “Viva-Puççini” (qala-konsert), (Heydər Əliyev Mərkəzi), saat 19:00

28 dekabr — A.Məlikov “Məhəbbət əfsanəsi” (balet), (Heydər Əliyev Sarayı),

                    saat 19:00

30 dekabr — L.Vaynşteyn “Zoluşka” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

1 dekabr — T.Vəliyeva “Cəza” (kiçik səhnə), saat 19:00

2 dekabr — A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”, saat 12:00

                   Ə.Haqvrdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktublarə”, saat 19:00

3 dekabr — Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”, saat 12:00

                   A.Çexov “Qağayı”, saat 19:00

8 dekabr — B.Alfors “35 ildən sonra” (kiçik səhnə), saat 19:00

9 dekabr — A.Puşkin “Qızıl balıq”, saat 12:00

                   F.Dürrenmatt “Dəlixanada qətl”, saat 19:00

10 dekabr — Y.Entin, V.Livanov “Bremen musiqiçiləri”, saat 12:00

                      C.Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı”, saat 19:00

15 dekabr — J.Kokto “Biganə məşuq” (kiçik səhnə), saat 19:00

16 dekabr — İngilis xalq nağılı “Şən Elf və Cadugər”, saat 12:00

                     J.Anuy “Antiqona”, saat 19:00

17 dekabr — A.Lindqren “Uzuncorab Pippi”, saat 12:00

                     J.Anuy “Antiqona”, saat 19:00

23 dekabr — M. Ələkbərzadə Kod adı: “V.X.A.”, saat 18:00

24 dekabr — P.Nurəliyeva “Qoğalın sərgüzəştləri”, saat 12:00

28 dekabr — P.Culliford “Şirin əjdaha – 2024” (rus dilində), saat 14:00

29 dekabr — P.Culliford “Şirin əjdaha – 2024”, saat 12:00

                     P.Culliford “Şirin əjdaha – 2024” (rus dilində), 14:00

30 dekabr — P.Culliford “Şirin əjdaha – 2024”, saat 12:00

                     P.Culliford “Şirin əjdaha – 2024” (rus dilində), 14:00

31 dekabr — P.Culliford “Şirin əjdaha – 2024”, saat 12:00

                     P.Culliford “Şirin əjdaha – 2024” (rus dilində), 14:00

 

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

1 dekabr — M.İbrahimbəyov “Qara paltarlı qadın gəlirdi...”, saat 19:00

2 dekabr — A.P.Çexov “Albalı bağı”, saat 19:00

                  V.Neverov “Nağıllarda qonaq”, saat 12:00

3 dekabr — N. V. Qoqol “Evlilik”, saat 19:00

                   V.Neverov “Düyməcik”, saat 12:00

8 dekabr — N.Gəncəvi “Yeddi gözəl”, saat 19:00

9 dekabr — Elçin “Otellonu dəyişmək”,saat 19:00

                   V. Neverov “Sehrli Karusel”,saat 12:00

10 dekabr — Y.Poddubnaya “Kraliçanın son ehtirası”, saat 19:00

                      Ərəb xalq nağılı “Ələddin, Şahzadə Jasmin və sehrli çıraqda yaşayan Cinin             macəraları”,

                      saat 12:00

15 dekabr — K. Səid “Əli və Nino”, saat 19:00

16 dekabr — R.Kuni “O, O(q), pəncərə...sevgili”, saat 19:00

                      V. Neverov “Nağılı tap!-5”, saat 12:00

17 dekabr — M.Y.Lermontov “Maskarad”, saat 19:00

                      V. Neverov “Sehrli Karusel”, saat 12:00

21 dekabr —  “60 dəqiqə ərzində 60 il ” (Tamaşaçı ilə dialoq, Azərbaycanın əməkdar    artisti Yelena Spiçinanın yubiley gecəsi), saat 19:00

22 dekabr — Anar “Mən, sən, o və telefon”, saat 19:00

23 dekabr — D. Ostin  “Qürur və Qərəz”, saat 19:00

                      A. S. Puşkin “Balıqçı və Balıq haqqında nağıl”, saat 12:00

24 dekabr — P. Qladilin “Afina gecələri”, saat 19:00

                     A. S. Puşkin “Balıqçı və Balıq haqqında nağıl”, saat 19:00

28 dekabr — Nepak Babel, Şolom Aleyxem “Kral Benya və başqaları”, saat 19:00

29 dekabr — A. S.Puşkin “Kapitan qızı”, saat 19:00

                     A. S. Puşkin “Balıqçı və Balıq haqqında nağıl”, saat 12:00

30 dekabr — A. P. Çexov “Albalı bağı”, saat 19:00

                     A. S. Puşkin “Balıqçı və Balıq haqqında nağıl”, saat 12:00, 15:00

31 dekabr — A. S. Puşkin “Balıqçı və Balıq haqqında nağıl”, saat 12:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

2 dekabr — M.F.Axundov “Şəbədə”, saat 19:00

3 dekabr — C.Məmmədquluzadə “Toy dəsgahı”, saat 19:00

9 dekabr — H.İbsen “Vəsvəsə”, saat 19:00

10 dekabr — V.Şekspir “Lənət”, saat 19:00

16 dekabr — M.F.Axundov “Şəbədə”, saat 19:00

17 dekabr — İ.Fəhmi “Mənəm, mən...”, saat 19:00

23 dekabr — C.Məmmədquluzadə “Toy dəsgahı”, saat 19:00

24 dekabr — İ.Fəhmi “Mənəm, mən...”, saat 19:00

30 dekabr — V.Şekspir “Lənət”, saat 19:00

 

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

1 dekabr — C.Cabbarlı “Solğun çiçəklər”, saat 12:00

2 dekabr — Xanımana Əlibəyli “Dovşanın ad günü”(uşaq tamaşası), saat 12:00

                     C.Məmmədquluzadə “Anamın kitabı”, saat 19:00

3 dekabr — İsgəndər Coşqun “Tənbəl dovşan” (uşaq tamaşası), saat 12:00

9 dekabr —  “Göyçək Fatma” (uşaq tamaşası), saat 12:00

                     İ.Əfəndiyev “Boy çiçəyi”(uşaq tamaşası), saat 19:00

10 dekabr — A. Şaiq “Danışan gəlincik” (uşaq tamaşası), saat 12:00

12 dekabr — Zəlimxan Yaqub “Böyük ömrün dastanı”, saat 12:00

16 dekabr — Ağəddin Babayev “Nağıllar aləmində”(uşaq tamaşası), saat 12:00

                    M.F. Axundzadə “Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”, saat 19:00

17 dekabr — Yevgeni Şvarts “Qırmızı papaq” (uşaq tamaşası), saat 12:00

23 dekabr —  “Yeni il şənliyi”, saat 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

24 dekabr —  “Yeni il şənliyi”, saat 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

30 dekabr —  “Yeni il şənliyi”, saat 11:00, 13:00, 15:00, 17:0

1 dekabr —    “Yeni il şənliyi”, saat 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

2 dekabr —    “Yeni il şənliyi”, saat 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

3 dekabr —     “Yeni il şənliyi”, saat 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

 

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı

2 dekabr — Ş.Şəfi “Arı pətəyi”, saat 11:00

3 dekabr — Q.Nəcəfzadə “İki iyirmi üç arasında”, saat 15:00

12 dekabr — Q.Nəcəfzadə “İki iyirmi üç arasında”, saat 12:00

23 dekabr — H.Piriyev “Qış nağılı”, saat 11:00

                     P.Turini “Bu da axırı”, saat 15:00

24 dekabr — H.Piriyev “Qış nağılı”, saat 11:00

28 dekabr — H.Piriyev “Qış nağılı”, saat 12:00

29 dekabr — H.Piriyev “Qış nağılı”, saat 12:00

30 dekabr — H.Piriyev “Qış nağılı”, saat 12:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

2 dekabr — S. Hacıyeva “Dejavü”, saat 18:00

3 dekabr — B.Xanızadə “Yük”, saat 18:00

16 dekabr — C. Dadaşov “Mən və Mən”, saat 18:00

17 dekabr — B. Xanızadə “Pantomima buketi”, saat 18:00

23 dekabr — Ç. Aytmatov “Manqurt”, saat 18:00

24 dekabr — N.V.Qoqol “Şinel”, saat 18:00

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

1 dekabr A.Lindqren “Karlson” (Azərbaycan dilində), saat 12:00, 14:00

                   A.Lindqren “Karlson” (Rus dilində), saat 16:00

2 dekabr — Rus xalq nağılı “Turp” (Azərbaycan dilində), saat 12:00, 14:00, 16:00

               Azərbaycan xalq nağılı “Şəngülüm məngülüm” (Rus dilində), saat 18:00

3 dekabr — K.Kollodi “Pinokkionun sərgüzəştləri” (Azərbaycan dilində),

                    saat 12:00, 14:00, 16:00

                   K.Kollodi “Pinokkionun sərgüzəştləri” (Rus dilində), saat 18:00

8 dekabr — Ərəb xalq nağılı “Əlibaba və 40 quldur” (Azərbaycan dilində),

                    saat 12:00, 14:00

                    C.Rodari “Çippollino”(rus dilində), saat 16:00

9 dekabr — Alman xalq nağılı “3 donuz balası” (Azərbaycan dilində),

          saat 12:00, 14:00, 16:00

          Rus xalq nağılı “Maşa və ayı” (Rus dilində), saat 18:00

10 dekabr — H.X.Andersen “Ağca və 7 cırtdan” (Azərbaycan dilində),

 saat 12:00, 14:00, 16:00

 M.Seyidzadə “3 cəsur” (Rus dilində), saat 18:00

15 dekabr — V.İlyuxov “Oyaq gözəl” (Azərbaycan dilində), saat 12:00, 14:00

                      Rus xalq nağılı “Qoğal” (Rus dilində), saat 16:00

16 dekabr — Azərbaycan xalq nağılı “Ağ babanın nağılı” (Azərbayan dilində),

                      saat 12:00, 14:00, 16:00

                     S.Y.Marşak “Pişiyin evi” (Rus dilində), saat 18:00

17 dekabr — A.S.Puşkin “Qızıl balıq” (Azərbaycan dilində),

  saat 12:00, 14:00, 16:00

  Rus xalq nağılı “Durna balığı” (rus dilində), saat 18:00

22 dekabr — Özbək xalq nağılı “Leyləyin hədiyyəsi” (Azərbaycan dilində),

  saat 12:00, 14:00

   C.Rodari “Çippollino”(rus dilində), saat 16:00

23 dekabr H.X.Anderson “Düyməcik” (Azərbaycan dilində),

  saat 12:00, 14:00, 16:00

  H.X.Anderson “Düyməcik” (rus dilində), 18:00

24 dekabr — M.Seyidzadə “Cırtdan” (Azərbaycan dilində),

  saat 12:00, 14:00, 16:00

  Rus xalq nağılı “Qoğal” (Rus dilində), saat 18:00

29,30,31 dekabr — “Qış nağılı”, saat 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

 

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı

1 dekabr — R. Kiplinq “Mauqli”, saat 13:00

2 dekabr — R. Kiplinq “Mauqli”, saat 12:00

3 dekabr — X. Əlibəyli “Bizim bağın gözəli”, saat 12:00

8 dekabr —  T. Kərim “Quyruqsuz ulağın sərgüzəştləri”, saat 13:00

9 dekabr —  T. Kərim “Quyruqsuz ulağın sərgüzəştləri”, saat 13:00

10 dekabr — H.X,Andersen “Düyməcik”, saat 12:00

16 dekabr — R.Səməndər “Çətin məsələ”, saat 12:00

17 dekabr — R.Səməndər “Çətin məsələ”, saat 12:00

23 dekabr — Yeni il tamaşası “Sehrli çətir”, saat 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

24 dekabr — Yeni il tamaşası “Sehrli çətir”, saat 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

30 dekabr — Yeni il tamaşası “Sehrli çətir”, saat 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

 

Qax Dövlət Kukla Teatrı

2 dekabr — O.Abdullayev “Qoğal”, saat 11:00, 15:00

3 dekabr — O.Abdullayev “Qoğal”, saat 11:00

9 dekabr — O.Abdullayev “Tülkü və quyruq”, saat 11:00, 15:00

10 dekabr — O.Abdullayev “Tülkü və quyruq”, saat 11:00

16 dekabr — H.X.Andreson “Çirkin ördək balası”, saat 11:00, 15:00

17 dekabr — H.X.Andreson “Çirkin ördək balası”, saat 11:00

23 dekabr — A.Linqer “Karlson”, saat 11:00, 15:00

24 dekabr — A.Linqer “Karlson”, saat 11:00

 

Bakı Marionet Teatrı

2 dekabr —  Ü. Hacıbəyli “Arşın mal alan”, saat 19:00

9 dekabr —  Ü. Hacıbəyli “Arşın mal alan”, saat 19:00

16 dekabr — Ü. Hacıbəyli “Arşın mal alan”, saat 19:00

23 dekabr — Ü. Hacıbəyli “Arşın mal alan”, saat 19:00

30 dekabr — Ü. Hacıbəyli “Arşın mal alan”, saat 19:00

Load Time (S) : 0.005458