Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

  "Rövzeyi-kuyində bulmuşdur Füzuli bir məqam "Kim, ona cənnət quşu yetməz min il uçmağ ilən”. M.Füzuli Vaxtı edam etmək dəvəni iynənin gözündən keçirmək kimi bir şeydir. Vaxtı ed...

Ceyhun Mirzəli - MİLLİ BOMBA gerçəyi

Ceyhun Mirzəli - MİLLİ BOMBA gerçəyi

Sənət sahəsi və sənətçi nə qədər azad olsa da onun ictimai proseslərdən ayrılması qeyri-mümkündür. Dünyada baş verən istənilən hərbi, tibbi, siyasi böhran həmişə sənət sahələrinə də öz təsirini göstərir. X&uu...

Cavanşir Qasımov - Hər nə istəsəniz...

Cavanşir Qasımov - Hər nə istəsəniz...

Haqqında söz-söhbətlərin bitib-tükənmədiyi, gerçək kimliyi hələ də şübhə altında olan Vilyam Şekspir bir çox faciələri ilə yanaşı, komediya janrında yazdığı pyesləri ilə də böyük mübahisələrə səbəb olm...

Sənubər Həşimova - Kukla

Sənubər Həşimova - Kukla

Evlər tikilir, yuvalar qurulur ki, içində azad insanları yaşasın; evlər tikilir, yuvalar qurulur ki, kor edilmiş, əl-qolu zəncirlənmiş, ruhu həbs edilmiş insanları içinə sığdırsın. İkinci tip evlərdə yaşayanlar, daha doğrusu yaşadılanlar azad düşüncə...

Kamal Yaşar - Müqəddəs mesaj

Kamal Yaşar - Müqəddəs mesaj

Rejissor Məcid Məcidinin "Məhəmməd: Allahın elçisi" filmi haqqında Kamal Yaşarın resenziyası.    Film günəşin doğuluşu səhnəsi ilə başlayır. Bu da ekran əsərinin adına və məramına uyğun olaraq bəşəriyyətə doğan bir...

LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR (ikinci yazı)

LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR (ikinci yazı)

LEVENT SUNER (ixtisarla) Aktyorun, səsininin sərbəstliyini əsərə tətbiq etmə məcburiyyətində qaldığı ikinci mərhələdə iş daha kompleks hala gətirilir. Bir çox aktyor öz bədəninin ona təqdim edə biləcəyi imkanları məhdudlaşdıraraq, h...

LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR

LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR

(ixtisarla) Nitq insanın duyğu və düşüncələrini ifadə edə bilməsi üçün bədənində başqa funksiyaları olan orqanlardan istifadə edərək yaratdığı, bəlkə də ən böyük möcüzələrindən biridir. Başlanğıcda sa...