Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Aynurə İbadullah qızı - Şərq və dram

Aynurə İbadullah qızı - Şərq və dram

Məlumdur ki, dram və dramatik teatr Qərbdə yaranmışdır. Tarixi daha qədimə gedən  Şərq teatrı mərasim teatrı olmuş, özünü dini, milli, məişət ritualları əsasında formalaşdırmışdır.  Şərq uzun əsrlər dramatik teatrdan, eləcə d...

Sid Fild Azərbaycan dilində

Sid Fild Azərbaycan dilində

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sifarişi ilə sənətşünas Samirə Behbudqızı kitabdan bir hissəni tərcümə edib. Bu hissədə S. Fildin baxışlarının əsasını təşkil edən “ssenarinin ideal paradiqması”, üç ...

Aydın Talıbzadə - Toy

Aydın Talıbzadə - Toy

Insan ömrü üç önəmli nöqtə ətrafında “rəqsdir”: doğum, toy, ölüm. Və mən fəlsəfə açıb bu mövzuda risalə yazmaqdan, ritualdan-filandan danışmaqdan çox-çox uzağam. Onsuz da...

Cavanşir Qasımov - Berlin Teatrının “Mariya Stüart”ı

Cavanşir Qasımov - Berlin Teatrının “Mariya Stüart”ı

XXI əsr alman teatrında klassikanın ən uğurlu yozumlarından biri də Berlin Rəqəmsal Teatrının “Maria Stüart” tamaşasıdır. Anne Lenkin quruluşunda hazırlanan “Maria Stüart” tamaşasında rejissor Veymar klassisizminin f...

Erika Fişer-Lixte - Teatrşünaslıq teatr haqqında elm kimi*

Erika Fişer-Lixte - Teatrşünaslıq teatr haqqında elm kimi*

Hələ XVIII əsrdə səhnənin “ədəbiləşdirilməsi” tendensiyaları dominant mövqe tutmağa başladığı dövrdən bəri kifayət qədər güclü əks-təsirə rəğmən Almaniyanın savadlı əhalisi arasında tədricən teatr haqqında yeni təsəvv&...

Aliyə Dadaşova - Nədi, tanış gəlir?

Aliyə Dadaşova - Nədi, tanış gəlir?

İncəsənət (universiteti) və biz (2000-ci illər) 1-ci əhvalat "Təsviri sənət" (Təsviri sənət tarixi və nəzəriyyəsi fənnini tədris edən müəlliməyə uşaqların qoyduğu ad) əlindəki şəffaf üzlüyə keçirdiyi A4 format...

Emin Əliyev - R.Vilsonun “İşıq” teatrı

Emin Əliyev - R.Vilsonun “İşıq” teatrı

Vilson öz tamaşalarının həm də səhnə dizayneri olan tək-tük rejissorlardandır.  Ona görə də tamaşalarında əksər rejissorlardan fərqli olaraq, əsərlə səhnə tərtibatı arasında xoş bağlılıq olur. Tamaşa həqiqətən sintetik xüsusi...

Племянники Джучи хана Гумилевы

Племянники Джучи хана Гумилевы

           Это было лучшее время Москвы. После Олимпиады Москва по особенному расцвела, похорошела... И это потому что мы поступили на учебу. С началом сентября мы приступили к учебе. Занятия начинались очень рано. Лекци...