TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (1-29 fevral )

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

1 fevral — Ç.Aytmatov “Manqurt” (A.M.Şərifzadə səhnəsi), saat 19:00

2 fevral — C.Məmmədquluzadə “Ölülər”, saat 19:00

3 fevral — Anar “Dantenin yubileyi”, saat 19:00

8 fevral — Kamal Abdulla “Bir, iki bizimki…” (A.M.Şərifzadə səhnəsi), saat 19:00

9 fevral — Elçin “Cəhənnəm sakinləri”, saat 19:00

10 fevral — A.Tolstoy “Buratino axmaqlar ölkəsində”, saat 12:00

                     A.Saqarelli “Xanuma”, saat 19:00

11 fevral — C.Məməmmədquluzadə “Anamın kitabı”, saat 12:00

                   Ş.Qurbanov “Sənsiz”, saat 19:00

16 fevral — H.Həsənov “Qürbətdən məktublar”, saat 19:00

17 fevral — A.Sadıqov “Buzlar ölkəsində”, saat 11:00, 13:00

                   Ə.Əmirli “Ah, bu uzun sevda yolu…”, saat 19:00

18 fevral — A. Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 11:00, 13:00

                   Ş.Qurbanov “Sənsiz”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

3 fevral — R.Leonkavallo “Payatsı” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

4 fevral — Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

9 fevral — F.Əmirov “Min bir gecə” (balet), (Heydər Əliyev Sarayı), saat 19:00

17 fevral — C.Puççini “Bohema” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

25 fevral — C. Verdi “Messa Da Requiem” (Heydər Əliyev Sarayı), saat 19:00

28 fevral — Z.Hacıbəyov “Aşıq Qərib” (opera), (Opera studiyası), saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik  Musiqili Teatrı

2 fevral — R.Mirişli, M.Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən”, saat 19:00

3 fevral — R.Ağayeva, A. Xayt, A. Kurlyanski “Bir dayan, canavar!” (rus dilində),                                

                  saat 12:00

                  S.Rüstəmov, M.S, Ordubadi “Beş manatlıq gəlin”, saat 19:00

4 fevral — O.Zülfüqarov, R.Heydər “Dəcəl çəpişlər”, saat 12:00

                  P.Bülbüloğlu, M.Şerbaçenko “Nəğməmə inan” (rus dilində), saat 19:00

9 fevral — İ. Kalman “Silva” (rus dilində), saat 19:00

10 fevral — E.Sabitoğlu, Y. Şvarts “Qırmızı papaq”, saat 12:00

                   F.Dostoyevski “Utancaq qız” (kiçik səhnə), (rus dilində), saat 17:00

                   F.Sücəddinov, T.Vəliyeva “Mən dəyərəm min cavana”, saat 19:00

11 fevral — R.Şəfəq, V.Zimin “Yağış göbələyinin macərası” (rus dilində), saat 12:00

                   O.Kazımi, R. Heydər "Qızıl toy" , saat 19:00

14 fevral — T. Cücənoğlu  "Qadınım" premyera, saat 19:00

16 fevral — Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”, saat 19:00

17 fevral — Rus xalq nağılı "Qoğalın macərası" (rus dilində), saat 12:00

                   Elçin, F.Allahverdi “Baladadaşın toy hamamı”, saat 19:00

18 fevral— A.Rıbnikov, A.Tolstoy “Buratino”, saat 12:00

                   V.Hüqo “Paris Notr – Dama ithaf”, saat 19:00

21 fevral— Z.Saqalov “Aysedora”, (kiçik səhnə),(rus dilində), premyera,

saat 19:00

22 fevral— Z.Saqalov “Aysedora”, (kiçik səhnə),(rus dilində), premyera,

saat 19:00

23 fevral— Ü.Hacıbəyli “Ər və arvad”, saat 19:00

24 fevral— Ə.Səmədli “Meşə çaqqalsız olmaz”, saat 12:00

                   Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”, saat 19:00

25 fevral— M.Abdullayev “Məchul pilləkən”(balet tamaşa), saat 12:00

                  S.Qulamov “Bir nəfəs qədər”, saat 19:00

 

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

2 fevral — P. Qladdilin "Afina axşamları", saat 19:00

3 fevral — A. S. Puşkin “Balıqçı və Balıq haqqında nağıl”, saat 12:00

                  N. V. Qoqol “Evlilik”, saat 19:00

4 fevral — V.Neverov “Düyməcik”, saat 12:00

                  Nepak Babel, Şolom Aleyxem “Kral Benya və başqaları”, saat 19:00                

9 fevral — Anar “Mənim yuxularımdan get. Təhminə və Zaur”, saat 19:00

10 fevral — V.Neverov “Nağıllarda qonaq”, saat 12:00

                    A.P.Çexov “Albalı bağı”, saat 19:00

11 fevral — A.S.Puşkin “Çar Saltan, şahzadə Qvidon və Qu quşu

                     şahzadə qız   haqqında nağıl”, saat 12:00

                    V. Krasnoqorov "Üç Gözəl", saat 19:00

14 fevral — K.Sand “Əli və Nino”, saat 19:00

17 fevral — V.Neverov “Nağılı tapın!-5”, saat 12:00

                    V. Krasnoqorov "Üç Gözəl", saat 19:00

18 fevral — “Ələddinin macəraları, şahzadə Jasmin və lampanın cin-ruhu”

 saat 12:00

 M.Y.Lermontov “Maskarad”, saat 19:00

22 fevral — N.Gəncəvi “Yeddi gözəl”, saat 19:00

23 fevral — A.S.Puşkin “Kapitan qızı”, saat 19:00

24 fevral — A. S. Puşkin “Balıqçı və Balıq haqqında nağıl”, saat 12:00

                   C.Ostin “Qürur və Qərəz”, saat 19:00

25 fevral — V.Neverov “Sehirli karusel”, saat 12:00

                    Elçin “Sənətkarın taleyi”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

2 fevral — İ.Fəhmi “Balaca kişilər”, saat 19:00

3 fevral — A. Tolstoy "Buratinonun macəraları", saat 12:00

                 Y.Abramov, L.Bəyim “Yarımçıq qalmış...”, saat 19:00

4 fevral — H.X. Andersen "Çirkin ördək bəlası", saat 12:00

                  K. Qaldoni "Mehmanxana sahibəsi", saat 19:00

9 fevral — N.Qoqol “Dəlinin qeydləri” (kiçik səhnə), saat 19:00

10 fevral — A.Puşkin “Qızıl balıq”, saat 12:00

                   C.Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı”, saat 19:00

11 fevral — C. Svift "Qulliver cırtdanlar ölkəsində", saat 12:00

                    H. Cavid "Şeyx Sənan", saat 19:00

16 fevral — U.Lyus “İstədiyim kimi yaşamışam” (kiçik səhnə), saat 19:00

17 fevral — P. Nurəliyeva "Qoğalın sərgüzəştləri", saat 12:00

                   M.Füzuli "Leyli və Məcnun", saat 19:00

18 fevral — A.Şaiq “Tıq-tıq xanım”, saat 12:00

                    J.Anuy “Antiqona”, saat 19:00

24 fevral — M. Ələkbərzadə Kod adı: “V.X.A.”, saat 18:00

25 fevral — İngilis xalq nağılı “Şən Elf və Cadugər”, saat 12:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

3 fevral — İ.Fəhmi “Mənəm, mən...”, saat 19:00

4 fevral — Anar "Asılqan", saat 19:00

10 fevral — A.P. Çexov "Elçilik", saat 19:00

11 fevral — C.Məmmədquluzadə “Toy dəsgahı”, saat 19:00

17 fevral — Anar "Asılqan", saat 19:00

18 fevral — M. Vişnek "Klıoun Bizzz", saat 19:00

23 fevral — Anar "Asılqan", saat 19:00

24 fevral — V.Şekspir “Lənət”, saat 19:00

25 fevral — İ.Fəhmi “Mənəm, mən...”, saat 19:00

 

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

2 fevral — C.Cabbarlı “Solğun çiçəklər”, saat 19:00

3 fevral — A. Lindqren "Balaca və Karlson", saat 12:00       

                 M.F. Axundzadə "Lənkəran xanının vəziri", saat 19:00

4 fevral — Xanımana Əlibəyli “Dovşanın ad günü”, saat 12:00

9 fevral — C.Məmmədquluzadə “Anamın kitabı”, saat 19:00

10 fevral — “Göyçək Fatma” , saat 12:00

                     M. Qavran "Ölməz sevgi", saat 19:00

11 fevral — Yevgeni Şvarts “Qırmızı papaq”, saat 12:00

                    

14 fevral — İ. Əfəndiyev "Sən həmişə mənimləsən", saat 19:00

16 fevral — H. Cavid "Ana", saat 19:00

17 fevral — A.Babayev “Nağıllar aləmində”, saat 12:00 

                   A. Məmmədov "Dəli Domrul", saat 19:00

18 fevral — A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

23 fevral — M.F.Axundzadə “Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”, saat 19:00

24 fevral — A. Lindqren "Balaca və Karlson", saat 12:00   

                   M.F. Axundzadə "Lənkəran xanının vəziri", saat 19:00

25 fevral — A. Lindqren "Balaca və Karlson", saat 12:00

26 fevral — “Xocalım, biz qayıtmışıq!", ədəbi-bəddi kompozisiya, saat 12:00

 

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı

10 fevral — P.Turini “Bu da axırı”, saat 16:00

11 fevral — K.Abdulla “Casus”, saat 16:00

13 fevral — Ç.Aytmatov “Cəmilə”, saat 16:00

14 fevral — Ç.Aytmatov “Cəmilə”, saat 16:00

17 fevral — Ə.B.Haqverdiyev “The Müqəssir”, saat 17:00

24 fevral — M.Əliyev “Prokuror”, saat 16:00

25 fevral — E. Əskərov "Xocalı faciəsi", saat 12:00

                   Ç.Aytmatov “Cəmilə”, saat 16:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

3 fevral — Ç.Aytmatov “Manqurt”, saat 18:00

4 fevral — B. Xanızadə, B.Əhmədli "Son Ştrix", saat 18:00

10 fevral — H.Cavid “İblis”, saat 18:00

11 fevral — B. Xanızadə "Pantomima buketi", saat 18:00

17 fevral — B.Xanızadə “Yük”, saat 18:00

18 fevral — S.Hacıyeva “Dejavü”, saat 18:00

24 fevral — B.Əhmədli “6+1№ Palata”(16+), saat 18:00

25 fevral — B. Xanızadə "Xocalı-bu olub", saat 18:00 (Giriş sərbəstdir)

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

2 fevral — Ərəb xalq nağılı "Ələddinin sehrli çırağı", saat 12:00, 14:00  

                  C.Rodari "Çipollino", saat 16:00

3 fevral — Rus xalq nağılı “Maşa və ayı”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                  Rus xalq nağılı “Maşa və ayı” (rus dilində), saat 18:00

4 fevral — Alman xalq nağılı "Üç donuz balası", saat 12:00, 14:00, 16:00   

                 Rus xalq nağılı “Qoğal” , saat 18:00

9 fevral — M.Seyidzadə “Cırtdan” (Azərbaycan dilində), saat 12:00, 14:00

                 M.Seyidzadə “Üç cəsur” (Rus dilində), saat 16:00

10 fevral — H.X.Andersen “Qar kraliçası”, saat 12:00, 14:00,16:00

                   Rus xalq nağılı “Durna balığı” (rus dilində), saat 18:00

11 fevral — H.X.Anderson “Düyməcik” , saat 12:00, 14:00, 16:00    

                   H.X.Anderson “Düyməcik” (rus dilində), saat 18:00

16 fevral — Özbək xalq nağılı “Leyləyin hədiyyəsi”, saat 12:00, 14:00

                   S.Y.Marşak “Pişiyin evi” (rus dilində), saat 16:00

17 fevral — Qrimm qardaşlar “Ağca və yeddi cırtdan” saat 12:00, 14:00, 16:00   

                   Rus xalq nağılı “Maşa və ayı” (rus dilində), saat 18:00

18 fevral — S.Nuruqızı “Melissa”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                   Rus xalq nağılı “Qoğal”, saat 18:00

23 fevral — Ərəb xalq nağılı “Əlibaba və qırx quldur”, saat 12:00, 14:00

                   H.X.Anderson “Düyməcik” (rus dilində), saat 16:00

24 fevral — Azərbaycan xalq nağılı “Məlikməmməd”, saat 12:00, 14:00, 16:00

                   M.Seyidzadə “Üç cəsur” (rus dilində), saat 18:00

25 fevral — Z. Rüfətoğlu "Yeddi nar çubuğu", saat 12:00, 14:00, 16:00

                    C.Rodari “Çippollino”(rus dilində), saat 18:00

 

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı

2 fevral — Ə.Orucoğlu “Zınqrovlu pişik”, saat 13:00

3 fevral — H.X.Andersen “Düyməcik”, saat 12:00

4 fevral — A. Əlizadə "Balqabağın Ay yuxusu", saat 12:00

9 fevral — X. Əlibəyli "Bizim bağın gözəli", saat 13:00

11 fevral — R.Kiplinq “Mauqli”, saat 12:00

16 fevral — R.Kiplinq “Mauqli”, saat 12:00

17 fevral — A. Əlizadə "Balqabağın Ay yuxusu", saat 13:00

18 fevral — Q. Qardaşları "Bremen musiqiçiləri", saat 12:00

23 fevral — H.X.Anderson “Düyməcik”, saat 12:00

24 fevral — H.X.Anderson “Düyməcik”, saat 12:00

28 fevral — H.Ataxanlı “Dərdlərimin çamadanı”, saat 13:00

 

Qax Dövlət Kukla Teatrı

3 fevral — R.Əlizadə “Tülkünün uçuşu”, saat 11:00, 15:00

4 fevral — R.Əlizadə “Tülkünün uçuşu”, saat 11:00

10 fevral — A. Linqren "Karlson", saat 11:00, 15:00

11 fevral — A. Linqren "Karlson", saat 11:00

17 fevral — O.Abdullayev “ Sehirli torba”, saat 11:00, 15:00

18 fevral — O.Abdullayev “ Sehirli torba”, saat 11:00

24 fevral — O. Abdullayev "Qoğal", saat 11:00, 15:00

25 fevral — O. Abdullayev "Qoğal", saat 11:00

 

Bakı Marionet Teatrı

3 fevral — Ü.Hacıbəyli  "Leyli və Məcnun", saat 19:00

10 fevral — Ü.Hacıbəyli  "Leyli və Məcnun", saat 19:00

 

“M. Teatr”

2 fevral — Y.Paplavskinin "İlham Pərisi" pyesinin motivləri əsasında

                  "Gözlənilməz təşrif", saat 19:00

3 fevral — C.Steynbek “Adamlar və siçanlar”, saat 19:00

4 fevral — Ştefan Svayq "Yad qadının məktubu", saat 19:00

9 fevral — R. Ağayev "Bir gecənin nağılı", saat 19:00

10 fevral — Ştefan Svayq "Yad qadının məktubu", saat 19:00

11 fevral — Pərviz Seyidlinin “Maraqlı fiqur və siçan qız” hekayəsi və Frans

                   Kafkanın hekayələri əsasında "İnstinkt", saat 19:00

16 fevral — C.Steynbek “Adamlar və siçanlar”, saat 19:00

17 fevral — Pərviz Seyidlinin “Maraqlı fiqur və siçan qız” hekayəsi və Frans

                   Kafkanın hekayələri əsasında "İnstinkt", saat 19:00

24 fevral — Ştefan Svayq "Yad qadının məktubu", saat 19:00

25 fevral — R. Ağayev “Vidalaşmadan getməyin”, saat 19:00

 

Load Time (S) : 0.000112