Portret

Jan-Lui Barro - "Teatr haqqında düşüncələr"
Elçin Cəfərov - Ervin Piskatorun siyasi teatrı
Jan-Lui Barro  - “Teatr haqqında düşüncələr”
Ənənəvi dekorasiya və butoforiyanı rədd edən Georq Fuks
Etibar Cəbrayıloğlu - Elsevər. Seymur Elsevər
AYDIN TALIBZADƏ - “PEYĞƏMBƏRİ ADAM”IN QEYDLƏRİ YAXUD ŞƏRQ MİNİATÜRÜNÜN İKİ DÜNYASI
Aida Qafarova - T Ə Ə S S Ü F …
Xəyalə Rəis - Mansur Mansurov ömrü...
Vidadi Qafarov - VƏ O, HƏMİŞƏ BİZİMLƏ OLACAQ!
Kuklaçının əbədiyyət səhnəsi