Portret

Rəcəb Məmmədov - GƏNCLƏRƏ DOST DEYƏN GÖRKƏMLİ ALİM
Vaqif İbrahimoğlu - «Rəşid Şerif» fenomeni
İsrafil İsrafilov - Ötən əsrdən düşən işıq
İsrafil İsrafilov - Canını verdi dərdə...
Aydın Talıbzadə - AĞILAR VƏ MƏRSİYƏLƏR PADŞAHI:  CABBARLI PYESLƏRİNDƏ DİSKURSUN TƏŞKİLİ ÜSULU
Aydın Talıbzadə - Bizim Coco Chanel
Fəridə Cəlilova - VAQİF İBRAHİMOĞLU YARADICILIĞINDA MƏZMUNSUZ STRUKTURLAR
Hüseynağa Atakişiyev - 70
Aydın Talıbzadə - SFİNKS VƏ KONTRABAS
“Vaqif ÖLDÜ... Vaqif ÖLDÜ...”