Mövqe

Dağlar Yusif - Tamaşa “depressiv disskurs”dan “postmodern tekst”ə
AYDIN TALIBZADƏ - KORONAVİRUS DÖVRÜNÜN BƏDBİN KARNAVALI VƏ YAXUD İNSAN OLMAQ QADAĞANDIR!
Elçin Cəfərov - "TEATR TARİXİNİN SANİYƏ ƏQRƏBİ"
Xəyalə Rəis - Yazdıq ki, izimiz qalsın...
Cavanşir Qasımov - Sənətkarlığın fəlsəfi prinsipləri
Teatrın "dustaq" gəncliyi
Aydın Talıbzadə - "İGİD PƏRVİZ, SAKAT EZGİ, CIĞAL ACUN ILICALI  VƏ YA  “SURVİVOR” DASTAN İNVERSİYASI KİMİ"
MƏRYƏM ƏLİZADƏ – 7.0
Elçin Cəfərov - Teatrda PR işinin təşkili
Elçin Cəfərov - Teatr olmasa, dünyada nəsə dəyişərmi?