TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (7 - 13 noyabr)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

10 noyabr — Evripid “Medeya” (A.M.Şərifzadə səhnəsi), saat 19:00

11 noyabr — E. De Filippo “Filumena Marturano”, saat 19:00

12 noyabr — A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

12 noyabr — Ə.Əmirli “Ah, bu uzun sevda yolu...”, saat 19:00

13 noyabr — A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

13 noyabr — C.Məmmədquluzadə “Ölülər”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

9 noyabr — A.Əlizadə “Babək” (balet), saat 19:00

12 noyabr — Q.Donisetti “Sevgi şərbəti” (opera), saat 19:00

13 noyabr — F.Əmirov “Sevil” (opera), saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

8 noyabr — S.Qulamov “Bir nəfəs qədər”, saat 11:00

11 noyabr — C.Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” (ingilis dilində), saat 19:00

12 noyabr — Ş.Pero “Yatmış gözəl və cırtdanlar”, saat 12:00

12 noyabr — F.Əmirov “999-cu gecə”, saat 19:00

13 noyabr — R.Ağayeva, A.Xayt, A.Kurlyandski “Bir dayan, canavar!” (rus dilində), saat 12:00

13 noyabr — S.Rüstəmov, M.S.Ordubadi “Beş manatlıq gəlin”, saat 19:00

 

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

11 noyabr — M.Y.Lermontov “Maskarad”, saat 19:00

12 noyabr — V.Neverov “Düyməcik”, saat 12:00

12 noyabr — Premyera; L.Aqulyanski “Sevgi. İt@ Nöqtə.Ru”, saat 19:00

13 noyabr — A.S.Puşkin “Çar Saltan, Knyaz Qvidon, və Şahzadə Qu quşu haqqında nağıl”, saat 12:00

13 noyabr — Anar “Mən, sən, o və telefon”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

11 noyabr — N.V.Qoqol “Dəlinin qeydləri” (GTT kiçik səhnə), saat 19:00

12 noyabr — Y.Şvarts “Qırmızı papaq”, saat 12:00

12 noyabr — P.Filippo “Don Rafael trambonçu”, saat 19:00

13 noyabr — A.Lindqren “Uzuncorab Pippi”, saat 12:00                           

13 noyabr — M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

12 noyabr — A.P.Çexov “Təklif”, saat 19:00

13 noyabr — U.Şekspir “Lənət”, saat 19:00

 

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı

11 noyabr — Elçin “Qatil”, saat 18:00

12 noyabr — A.Şaiq “Danışan gəlincik”, 10:00, 12:00

 

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

12 noyabr — Ərəb xalq nağılı “Əlibaba və qırx quldur”, saat 12:00

12 noyabr — İ.Əfəndiyev “Boy çiçəyi”, saat 19:00

13 noyabr — A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

 

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı

9 noyabr — Ə.Əmirli “Sehirli alma”, saat 12:00

10 noyabr — H.Mirzə “Ay lolo və ya moskvalı gəlin”, saat 17:00

12 noyabr — Ə.Əmirli “Sehirli alma”, saat 10:00, 12:00

13 noyabr — Ə.Əmirli “Sehirli alma”, saat 10:00, 12:00

 

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı

12 noyabr — G.Məcidova “Münəccim Səlimin nağılları”, saat 15:00

13 noyabr — D.Fo “Rəngsazların xatirələri yoxdur”, saat 18:00

 

Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı

12 noyabr — Premyera; T.Özakman “Adət”, 17:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

12 noyabr — B.Xanızadə, B.Əhmədli “Son ştrix”, saat 18:00

13 noyabr — B.Xanızadə “YÜK”, saat 18:00

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

9 noyabr — Y.Şvarts “Qırmızı Papaq”, saat 12:00, 14:00, 16:00

11 noyabr — A.Lindqren “Karlson”, saat 12:00, 14:00

11 noyabr — A.Lindqren “Karlson” (rus dilində), saat 16:00

12 noyabr — Rus xalq nağılı “Maşa və Ayı”, saat 12:00, 14:00, 16:00

12 noyabr — Rus xalq nağılı “Maşa və Ayı” (rus dilində), saat 18:00

13 noyabr — A.S.Puşkin “Qızıl balıq”, saat 12:00, 14:00, 16:00

13 noyabr — Rus xalq nağılı “Üç cəsur” (rus dilində), saat 18:00

 

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı

11 noyabr — Ə.Orucoğlu “Zınqrovlu pişik”, saat 11:00

12 noyabr — H.X.Andersen “Düyməcik”, saat 12:00, 14:00

13 noyabr — H.X.Andersen “Düyməcik”, saat 12:00, 14:00

 

Qax Dövlət Kukla Teatrı

12 noyabr — N.Gəncəvi “Xeyir və Şər”, saat 11:00, 12:30

13 noyabr — Ə.Orucoğlu “Zınqrovlu pişik”, saat 11:00, 12:30

 

Bakı Marionet Teatrı

12 noyabr — Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”, saat 19:00

 

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı

12 noyabr — İ.Soltan “Ağıllı tülkü”, saat 12:00

Load Time (S) : 0.006370