TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (7 - 13 mart)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

10 mart — M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran”, saat 19:00

13 mart — Premyera tamaşası, E. De Filippo “Filimeno Marturano”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

9 mart — Q.Donisetti “Sevgi şərbəti” (opera), saat 19:00

12 mart — P.Çaykovski “Qu gölü” (balet), saat 19:00

13 mart — L.Vaynşteyn “Zoluşka” (opera), saat 15:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

10 mart — V.Hüqo “Paris Notr-Dama ithaf”, saat 19:00

11 mart — Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”, saat 19:00

12 mart — Ş.Pero “Yatmış gözəl və cırtdanlar”, saat 12:00

12 mart — F.Sücəddinov, T.Vəliyeva “Mən dəyərəm min cavana”, saat 19:00

13 mart — R.Ağayeva, A.Xayt, A.Kurlyandski “Bir dayan, canavar!” (rus dilində), saat 12:00

13 mart — V.Hüqo “Paris Notr-Dama ithaf”, saat 19:00

 

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

8 mart — R.Kuni “Kişi, qadın, pəncərə... məşuq”, saat 19:00

10 mart — Elçin “Artistin taleyi”, saat 19:00

11 mart — C.Ostin “Qürur və Önyarğı”, saat 19:00

12 mart — V.Neverov “Nağıllar aləminə qonaq!”, saat 12:00

12 mart — M.F.Axundzadə “Hekayəti Müsyö Jordan Həkimi-Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Caduküni Məşhur”, saat 19:00

13 mart — A.S.Puşkin “Ölü şahzadə və yeddi pəhləvan haqqında nağıl”, saat 12:00

13 mart — N.Gəncəvi “Yeddi gözəl”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

12 mart — A.S.Puşkin “Qızıl balıq” (Teatr Xadimləri İttifaqının səhnəsi), saat 14:00

12 mart — İ.İman “Balaca, yaramaz məxluq” (Teatr Xadimləri İttifaqının səhnəsi), saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

11 mart — A.P.Çexov “Təklif”, saat 19:00

12 mart — T.Vahid “Quş dili”, saat 19:00

13 mart — U.Şekspir “Lənət”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

12 mart — B.Xanızadə, B.Əhmədli “Son ştrix”, saat 18:00

13 mart — B.Xanızadə, B.Əhmədli “Son ştrix”, saat 18:00

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

7 mart — M.Müşfiq “Şəngülüm, Məngülüm”, saat 12:00

7 mart — M.Müşfiq “Şəngülüm, Məngülüm”, saat 14:00

8 mart — Ə.Səmədli “Cik-cik xanım”, saat 12:00

8 mart — Ə.Səmədli “Cik-cik xanım”, saat 14:00

8 mart — Ə.Səmədli “Cik-cik xanım”, saat 16:00

10 mart — Qrimm qardaşları “Ağca və yeddi cırtdan”, saat, 12:00

10 mart — Qrimm qardaşları “Ağca və yeddi cırtdan”, saat, 14:00

11 mart — A.Lindqren “Karlson”, saat 12:00

11 mart — A.Lindqren “Karlson”, saat 14:00

11 mart — A.Lindqren “Karlson” (rus dilində), saat 16:00

12 mart — M.Seyidzadə “Cırtdan”, saat 12:00

12 mart — M.Seyidzadə “Cırtdan”, saat 14:00

12 mart — M.Seyidzadə “Cırtdan”, saat 16:00

12 mart — Rus xalq nağılı “Üç cəsur” (rus dilində), saat 18:00

13 mart — Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”, saat 12:00

13 mart — Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”, saat 14:00

13 mart — Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”, saat 16:00

 

Bakı Marionet Teatrı

12 mart — Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”, saat 19:00

 

Teatral Studiya

7 mart — C.Bayron “Qabil” (Teatr Xadimləri İttifaqının zalı), saat 17:00

 

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı

12 mart — Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”, saat 12:00

 

ƏSA Teatrı

9 mart — J.B.Molyer (Xəsis) “And” (Rus Dram Teatrı), saat 19:00

 

Şah Mat Teatrı

12 mart P.Züskind Kontrabas, saat 19:00

13 mart F.Kafka “Çevrilmə”, saat 19:00

 

Qeyd: Tamaşaçılar Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın koronavirusla mübarizə qaydalarına uyğun olaraq zala buraxılacaq və əyləşdiriləcəklər.

Load Time (S) : 0.005480