TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (23-29 Yanvar)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli dram Teatrı 

23 yanvar

Ç.Aytmatov “Manqurt” saat 19:00

24 yanvar

Ə.Əmirli “Şah Qacar” saat 19:00

25 yanvar

Aleksey Tolstoy “Buratino axmaqlar ölkəsində” saat 12:00

26 yanvar

A.Şaiq “Qaraca qız” saat 12:00

H.Mirələmov “Vəsiyyət” saat 19:00

28 yanvar

Ə.Əmirli “Ah bu uzun sevda yolu” saat 13:00

C.Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı” saat 19:00

29 yanvar

“Şaxta baba və Befan nənələr” saat 12:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

25 yanvar

Jorj Bize “Karmen” (4 pərdəli opera) saat 19:00

26 yanvar

Fikrət Əmirov “Min bir gecə” (2 pərdəli balet) saat 19:00

29 yanvar

Müslüm Maqomayev “ Şah İsmayıl” (3 pərdəli opera) saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

 24 yanvar

Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan” saat 19:00

25 yanvar

F.Sücəddinov, T.Vəliyeva “Mən dəyərəm min cavana” saat 19:00

26 yanvar

V.Hüqo “Paris Notr –Dama ithaf” saat 19:00

28 yanvar

A.Rubnikov, A.Tolstoy “Buratino” saat 12:00

R.Hacıyev, E.Ocaqov, F.Zöhrabov “Talelər qovuşanda” saat 16:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

24 yanvar

D.Ostin “Qürur və önyarğı” saat 19:00

25 yanvar

A.S.Puşkin “Çar Sultan, knyaz Qvidon və şahzadə qu quşu haqqında nağıl” saat 12:00

A.Lavrin, V.Korkiya “Kazanova: Sevgi dərsləri” saat 19:00

26 yanvar

B.Şou “Milyonçu qadın” saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı 

26 yanvar

M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” 12:00, 15:00

27 yanvar

İngilis xalq nağılı “Şən Elf və cadugər” 12:00, 14:00

28 yanvar

“1001 gecə” nağıllarının motivləri əsasında “Sindbad” 12:00, 14:00

29 yanvar
Y.Entin, V.Livanov “Bremen musiqiçiləri” (rus dilində) 12:00, 14:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

25 yanvar

B.Əhmədli “6+1 № PALATA” saat 18:00

26 yanvar

B.Xanızadə "Adagio"saat 18:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

25 yanvar

V.Klim “Medeya. Sekvensiya 01” saat 19:00

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı 

24 yanvar

C.Rodari “Çipollino” saat 12:00, 14:00                         

C.Rodari “Çipollino” (rus dilində) saat16:00                                     

25 yanvar

Ə.Oruc “Zınqırovlu pişik”  saat 12:00,14:00                           

Rus xalq nağılı “Durna balığı” (rus dilində) saat 16:00                                      

26 yanvar

S.Y.Marşak “Pişiyin evi” saat 12:00, 14:00,16:00                 

Azərbaycan xalq nağılı “Şəngülüm, Məngülüm” saat 18:00                                      

27 yanvar

A.Şaiq “Tıq-Tıq və Taq-Taq-ın  nağılı” saat 12:00, 14:00,16:00                

C.Rodari “Çipollino” (rus dilində) saat 18:00                                      

28  yanvar

Ş.Perro “Qırmızı papaq”  saat 12:00, 14:00, 16:00                 

Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində) saat 18:00                                      

29  yanvar

N.Kazımov “Ələddin” saat 12:00, 14:00,16:00                

Azərbaycan xalq nağılı “Şəngülüm, Məngülüm” saat 18:00                                     

 

Load Time (S) : 0.005781