TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (21-27 Noyabr)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

21 noyabr

Vilyam Şekspir “12-ci gecə, yaxud hər nə istəsəniz” saat 19:00

22 noyabr

N.V.Qoqol“Müfəttiş” saat 19:00

23 noyabr

“Nindza tısbağalar və kapitan Cekin macəraları” saat 12:00

Ə.Əmirli “Şah Qacar”saat 19:00

24 noyabr

M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti –vəzi xani Lənkəran” saat 19:00

İ.Əfəndiyev “Boy çiçəyi” saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

23 noyabr

Gaetano Donisetti “Sevgi şərbəti” (2 pərdəli opera) saat 19:00

24 noyabr

F.Şubert “Dahi hekayəçi” (balet) saat 14:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatr

22 noyabr

H.K.Andersen “Düyməcik” (rus dilində) saat 12:00

R.Hacıyev “Qafqazlı qardaşqızı” (rus dilində) saat 19:00

23 noyabr

V.Ulanovski, V.Orlov “Qızıl cücə” (rus dilində) saat 12:00

O.Kazımi, R.Heydər  “Qızıl toy” saat 19:00

24 noyabr

A.Rıbnikov, A.Tolstoy “Buratino” saat 12:00

Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun” saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

22 noyabr

Nizami “Yeddi gözəl” saat 19:00

23 noyabr

V.Neverov “Düyməcik” saat 12:00

C.Cabbarlı “Sevgiyə görə üzr istəyirəm” (Aydın) saat 19:00

24 noyabr

C.Cabbarlı “Sevgiyə görə üzr istəyirəm” (Aydın) saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı 

22 noyabr

U. Lyus “İstədiyim kimi yaşamışam” (kiçik səhnə) saat 19:00

23 noyabr

A. Lindqren “Uzuncorab Pippi” saat 14:00

Ə. Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları” saat 19:00

24 noyabr

H.X.Andersen “Çirkin ördək balası” saat 14:00

İ.Zəyniyev “Varislər” saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

23 noyabr

B.Əhmədli "6+1 № PALATA" saat 18:00

24 noyabr

N.Qəribova , C.Dadaşov "Katarsis" saat 18:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

23 noyabr

H.İbsen “Vəsvəsə” saat 19:00

24 noyabr

İ.Fəhmi “Nəsimi” saat 19:00
 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

22 noyabr

K.Kollodi “Pinokkionun sərgüzəştləri” saat 12:00, 14:00                          

K.Kollodi “Pinokkionun sərgüzəştləri” (rus dilində) saat 16:00                                    

23 noyabr

Rus xalq nağılı “Qoğal”  saat 12:00, 14:00                         

Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində) saat 16:00                                     

24 noyabr

S.Y.Marşak “Pişiyin evi” saat 12:00, 14:00                          

Azərbaycan xalq nağılı “Şəngülüm, Məngülüm” saat 16:00                                    

Load Time (S) : 0.005125