TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (17 - 23 oktyabr)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

20 oktyabr — A.Saqareli “Xanuma”, saat 19:00

21 oktyabr — U.Şekspir “On ikinci gecə və yaxud hər nə istəsəniz”, saat 19:00

22 oktyabr — Elçin “Cəhənnəm sakinləri”, saat 19:00

23 oktyabr — Y.Polyakov “Sinif yoldaşları”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

22 oktyabr — C.Verdi “Trubadur” (opera), saat 19:00

23 oktyabr — F.Əmirov “Min bir gecə” (balet), saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

21 oktyabr — Y.Şvarts “Qırmızı papaq”, saat 11:00

21 oktyabr — İ.Kalman “Silva” (rus dilində), saat 19:00

22 oktyabr — O.Zülfüqarov, R.Heydər “Dəcəl çəpişlər”, saat 12:00

22 oktyabr — M.Abdullayev “Məchul pilləkən”, saat 19:00

23 oktyabr — Y.Şvarts “Qırmızı papaq” (rus dilində), saat 12:00

23 oktyabr — O.Kazımi, R.Heydər “Qızıl toy”, saat 19:00

 

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

21 oktyabr — M.Y.Lermontov “Maskarad”, saat 19:00

22 oktyabr — Ərəb xalq nağılı “Ələddin, Şahzadə Jasmin və sehrli çıraqda yaşayan Cinin macəraları”, saat 12:00

22 oktyabr — Q.Səid “Əli və Nino”, saat 19:00

23 oktyabr — V.Neverov “Nağılı tap!”, saat 12:00

23 oktyabr — N.V.Qoqol “Evlilik”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

22 oktyabr — A.Lindqren “Uzuncorab Pippi”, saat 12:00

22 oktyabr — A.P.Çexov “Qağayı”, saat 19:00

23 oktyabr — A.Şaiq “Tıq-tıq xanım”, saat 12:00

23 oktyabr — M.Füzuli “Leyli və Məcnun”, saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

22 oktyabr — A.P.Çexov “Təklif”, saat 19:00

23 oktyabr — U.Şekspir “Lənət”, saat 19:00

 

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

22 oktyabr — A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

22 oktyabr — M.Qavran “Aktyor əbədiyyətə qovuşanda”, saat 19:00

23 oktyabr — A.Şaiq “Danışan gəlincik”, saat 12:00

 

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı

22 oktyabr — G.Məcidova “Münəccim Səlimin nağılları”, saat 15:00

23 oktyabr — M.Lado “Çox adi əhvalat”, saat 17:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

23 oktyabr — B.Xanızadə “YÜK”, saat 18:00

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

21 oktyabr — Rus xalq nağılı “Qoğal”, saat 12:00, 14:00

21 oktyabr — Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində), saat 16:00

22 oktyabr — A.Şaiq “Tıq-Tıq və Taq-Taqın nağılı”, saat 12:00, 14:00, 16:00

22 oktyabr — C.Rodari “Çippolino” (rus dilində), saat 18:00

23 oktyabr — A.S.Puşkin “Qızıl balıq”, saat 12:00, 14:00, 16:00

23 oktyabr — Rus xalq nağılı “Durna balığı” (rus dilində), saat 18:00

 

Bakı Marionet Teatrı

22 oktyabr — Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”, saat 19:00

 

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı

22 oktyabr — Ş.Pero “Qırmızı papaq”, saat 12:00

Load Time (S) : 0.000255