TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (16-22 Yanvar)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli dram Teatrı 

17 yanvar

 C.Cabbarlı “Yaşar” saat 19:00

18 yanvar

 M.S.Ordubadi “Qətibə inanc” saat 19:00

19 yanvar

İ.Əfəndiyev “Qarabağnamə” saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

18 yanvar

Üzeyir Hacıbəyli “Əsli və Kərəm” (2 pərdəli opera) saat 19:00

19 yanvar

Pyetro Maskanyi “Kənd namusu”  (2 pərdəli opera) saat 19:00

22 yanvar

Əfrasiyab Bədəlbəyli “Qız qalası” (2 pərdəli balet) saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

17 yanvar

V. Səmədoğlu “Yayda qartopu oyunu” saat 19:00

18 yanvar

V.Neverov “Nağılı tap-5” saat 12:00

 V.Muxaryamov “Sürpriz günü” saat 19:00

19 yanvar

V.Reznikova “Durna balığının buyruğu ilə” saat 12:00

Q.Səid  “Əli və Nino” saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı 

18 yanvar

S.S. Axundov, A. Şaiq “Qaraca qız” saat 12:00, 14:00

Anar “Şəhərin qış gecələri” (premyera) saat 19:00

19 yanvar

Anar “Şəhərin qış gecələri” saat 19:00

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

18 yanvar

 N.Rüstəmov “Ağ bığlılar"saat 18:00

19 yanvar

B.Xanızadə “Xocalı  bu olub”saat 18:00

 

Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrı

18 yanvar

H.İbsen “Vəsvəsə” saat 19:00

19 yanvar

V.Şekspir “Lənət” saat 19:00

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı 

12 yanvar

Z.Rüfət oğlu  “Yeddi nar çubuğu” saat 12:00, 14:00,16:00              

17 yanvar

Rus xalq nağılı “Qoğal”  saat 12:00, 14:00                         

Rus xalq nağılı  “Qoğal” (rus dilində) saat 16:00                                     

18 yanvar

V.İlyuxov “Oyaq gözəl”  saat 12:00,14:00                         

V.İlyuxov  “Oyaq gözəl”  (rus dilində) saat 16:00                                   

19 yanvar

Rus xalq  nağılı “Maşa və ayı”  saat 12:00, 14:00                        

Rus xalq  nağılı  “Maşa və ayı” (rus dilində) saat 16:00

Load Time (S) : 0.005297