TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Teatrların həftəlik repertuarı (10-16 Oktyabr)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

10 oktyabr

N.V.Qoqol “Müfəttiş” saat 19:00

11 oktyabr

C.Məmmədquluzadə “Ölülər” saat 19:00

12 oktyabr

“Nindza tısbağalar və kapitan Cekin macəraları” saat 12:00

Ə.Əmirli “Ah bu uzun sevda yolu” saat 19:00

13 oktyabr

C.Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” saat 12:00

H.Mirələmov “Vəsiyyət” saat 19:00

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

12 oktyabr

N.R.Korsakov “Şəhrizad” (bir pərdəli balet) saat 19:00

13 oktyabr

Ü. Hacıbəyli “Arşın mal alan” (musiqili komediya) saat 19:00

15 oktyabr

Fikrət Əmirov “Nəsimi” (balet) saat 19:00

16 oktyabr

Z.Hacıbəyov, Niyazi “Aşıq Qərib” (3 pərdəli opera) saat 19:00

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

12 oktyabr

M.A.P. Teatr Festivalı  Latviya-“Yeni Riqa” Teatrı “Sonya” saat 20:00

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı 

 11 oktyabr

P.Nurəliyeva “Mən öləndə ağlama” (kiçik səhnə) saat 19:00

12 oktyabr

P.Culliford “Şirinlər” saat 12:00, 14:00

E.E.Şmidt  “Tanrıya on dörd məktub” saat 19:00

13 oktyabr

Y. Entin, V. Livanov “Bremen musiqiçiləri” (rus dilində) saat 12:00, 14:00

Y. Abramov, L. Bəyim “Yarımçıq qalmış” saat 19:00

S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı

13 oktyabr 

 A.P. Çexov “Vanya dayı” saat 19:00

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

12 oktyabr

 E.Rzayev "Qoca və Mələk"saat 18:00

13 oktyabr

 B.Əhmədli "6+1 № PALATA"saat 18:00

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

12 oktyabr

M.A.P. Bakı Teatr Festivalı “Zoluşka “Kukolnıy dom teatrı (Rusiya) saat 12:00

13 oktyabr

 M.A.P Bakı Teatr Festivalı “Yatmış  gözəl” Kukolnıy dom teatrı (Rusiya) saat 12:00                               

Load Time (S) : 0.005617