TEATRO

TEATRO

sənət portalı

post-title

Elvin Nuri - “Xoşbəxt hadisə”dir taleyimizdə...”

Şəki Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru, görkəmli sənətkar, əvəzsiz insan, müəllimimiz, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Mirbala Səlimlinin 60 illik yubileyinə həsr edirəm. Doğum gününüz mübarək, əziz və hörmətli Mirbala müəllim!

 

Sənət bir ocaqsa, sənət bir odsa,

“Odla qol-boyun” da oldu sənətkar.

Şəkinin – “tarixin naxışları”na

Təzədən bir işıq saldı sənətkar...

 

“Şirəbənzər” ilə yola başlayıb,

“Molla Nəsrəddin”ə salam da verdi.

“Oyuncaq ev”dəki “Ruhlar”ı bir-bir

Bir gün “Ay tutulan gecə”də gördü...

 

Ruhu oldu İslam, Rəhim, Əmirin,

Yaratdı Ryuxin və Məhəmmədi.

“Xəstəlik xəstəsi” Arqan – Molyerin

Diliylə “Yaşasın Teatr!” – dedi.

 

Yaratdı Naçalnik, Azad, Şəkəri...

“Davul səsi”ndəki aha bir baxın...

“Vüsala yetirdi sevgililəri”,

O böyük insanda ruha bir baxın...

 

“Bala – başa bəla” oldu, nə oldu,

Biz “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”.

“Hacı Qara” “Xəsis”likdən doğuldu,

“Pəri Cadu” məkri ilə görüşdük...

 

“Sindbadın xoşbəxtlik adasında”

“Dəmir qadın” taxt-səltənət qurubdur.

“Mahir aradüzəldən” libasında

“Toros canavarı” – ad uydurubdur.

 

“Oliviya – xoşbəxtlik misteriyası”...

Sənət sirli aləm, ona tay olmaz.

Ruh hazır olmasa, qəlb istəməsə,

“Qırmızı bağ”lara qapı açılmaz...

 

“Bayramın birinci günü” çatacaq,

“Aldadılmış ər”lər düşəcək dilə.

Yeni uğurlara imza atacaq,

“Dəyirman dönəcək... dönəcək” hələ...

 

... Arzular sonsuzdur ürəyimizdə,

Milyon duamız var, muradımız var.

“Xoşbəxt hadisə”dir taleyimizdə –

Səlimli imzalı ustadımız var!..

 

Nə yaxşı, həyata gəldiz, doğulduz,

Bu dünya durduqca, siz yaşayasız.

Bizə bu dəryada kapitan olduz,

Daim var olasız, yüz yaşayasız!..

 

31 Mart 2023

Şəki

 

Elvin Nuri...

 

 

Load Time (S) : 0.005203