Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Ədəbi cərəyanlar: neoromantizm

Ədəbi cərəyanlar: neoromantizm

Neoromantizm cərəyanı XIX-XX əsrlərin qovşağında Avropa mədəniyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Neoromantizm Qərbi Avropa ölkələrində, xüsusən Fransada, eləcə də ABŞ və Rusiya ədəbiyyatında özünü daha &cce...

Məryəm Əlizadə - Fikir adamı...

Məryəm Əlizadə - Fikir adamı...

(izahlı esse: görkəmli teatrşünas-alim Cəfər Cəfərovun əziz xatirəsinə həsr olunur) O danışmağa başlayanda, biz susurduq... Biz-yəni onun tələbələri...  Özümüzü onun tələbəsi adlandlandırmaq şərəfinə nail oldu...

Elçin Cəfərov - Alman teatrında ekspressionizm

Elçin Cəfərov - Alman teatrında ekspressionizm

Ağlın və qəlbin dünyaya münasibəti “Ekspressionizm” termini latıncadan “ifadə” mənasını verən “expressio” sözündən götürülüb. İncəsənətdə modernizm mərhələsinin cərəyanlar...

Elçin Cəfərov - Alman teatrında ekspressionizm (II hissə)

Elçin Cəfərov - Alman teatrında ekspressionizm (II hissə)

Karl Hayns Martinin 1919-cu ildə Berlində Tollerin “Çevrilmə” pyesi əsasında hazlırladığı tamaşa ekspressionist teatrın inkişafında ikinci mərhələyə keçid idi. Tamaşada antimilitarist etiraza inqilaba çağırış da əlavə...

“Təbəssümünü gizlətmə”   Bir tamaşanın tarixçəsi...

“Təbəssümünü gizlətmə” Bir tamaşanın tarixçəsi...

Azərbaycan teatr tarixinin önəmli hadisələrdən biri haqqında qeydlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Söhbət vaxtilə 25-26 yaşlarında bir gəncin Moskvada hazırladığı “Təbəssümünü gizlətmə” tamaşası haqqınd...