TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Aynurə Mustafayeva - YUBİLEY DRAMLARI

Aynurə Mustafayeva - YUBİLEY DRAMLARI

Ötən teatr mövsümündə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Anarın “Şəhərin qış gecələri” pyesi ilə 20 Yanvar faciəsini,  Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı isə  Əli Əmirlinin “Sevgilim Su...

Cavanşir Qasımov - Kuklalar

Cavanşir Qasımov - Kuklalar

Hәr bir insanın öz prinsipləri, hər bir cəmiyyətin özünəməxsus mental dəyərləri, hər bir yazıçının öz yaradıcılıq sferası var. Fərqli dünyagörüşünü, fəlsəfi mövzuları məişət fonunda təqdim edən...

Cavanşir Qasımov - Teatrda naturalizm effekti

Cavanşir Qasımov - Teatrda naturalizm effekti

     Dramaturgiyanın əsas keyfiyyətləri və bədii strukturu barəsində danışmazdan əvvəl, biz onun əsas prinsipini, yəni "Teatr həyatın güzgüsü olmalıdır!" ifadəsini teatrın özünəməxsus konstitusiyası v...

Rəsmiyyə Mustafayeva - MÜASİR RUS TEATRI: Moskva teatrları

Rəsmiyyə Mustafayeva - MÜASİR RUS TEATRI: Moskva teatrları

(ikinci məqalə)   M.Qorki adına Moskva Bədaye Akademik Teatrı (MXAT-2). MXAT-ın iki yerə bölünməsi onların yollarını ayırdı. Rəhbəri, o vaxtadək heç bir rejissorluq və inzibati təcrübəyə malik olmayan Tatyana Vasilyev...

Tatyana Şabalina - Kuklalar

Tatyana Şabalina - Kuklalar

Kukla teatrı – aktyorun kuklaları idarə etdiyi (və ya onlarla birgə oynadığı), xüsusi teatr növüdür. Kukla teatrının mənşəyi təbiət qüvvələrini təcəssüm etdirən, allahların simvollaşdırılmış bütpərəstli...

Ədəbi cərəyanlar: neoromantizm

Ədəbi cərəyanlar: neoromantizm

Neoromantizm cərəyanı XIX-XX əsrlərin qovşağında Avropa mədəniyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Neoromantizm Qərbi Avropa ölkələrində, xüsusən Fransada, eləcə də ABŞ və Rusiya ədəbiyyatında özünü daha &cce...

Məryəm Əlizadə - Fikir adamı...

Məryəm Əlizadə - Fikir adamı...

(izahlı esse: görkəmli teatrşünas-alim Cəfər Cəfərovun əziz xatirəsinə həsr olunur) O danışmağa başlayanda, biz susurduq... Biz-yəni onun tələbələri...  Özümüzü onun tələbəsi adlandlandırmaq şərəfinə nail oldu...

Load Time (S) : 0.007507