TEATRO

TEATRO

sənət portalı

İlham Rəhimli - Milli teatrımızın naxışları

İlham Rəhimli - Milli teatrımızın naxışları

Cahangir Zeynalov (1865-1918). İlk peşəkar səhnə xadimlərindən biri, realist aktyor məktəbinin banisidir və Azərbaycanda ilk dəfə öz mənzilində “Ev teatrı”nı yaradıb. Milli folklorun, xalq tamaşalarının mayasından şirə çə...

Cavanşir Qasımov - Barokko teatrı

Cavanşir Qasımov - Barokko teatrı

“Barokko” sözü italyancadan dilimizə tərcümədə yöndəmsiz, qüsurlu, ifrata meyilli, kələ-kötür, “qüsurlu mirvari” mənalarını verir. Bir çox tədqiqatçılar iddia edir ki, bu t...

Gülər Ədilzadə - Azərbaycan teatr sənətində Molyer faktoru

Gülər Ədilzadə - Azərbaycan teatr sənətində Molyer faktoru

Molyer deyirdi ki, gün gələcək, hər kəs deyəcək: “Molyerin dilində danışın”, yəni, fransızca danışın. Fransa dramaturgiyasının ən böyük simalarından biri Jan Batist Molyerdir. Şekspir dünyada faciələri ilə tanındığ...

Sara Kərimli – “Kabukinin unudulmuş müharibəsi” dövrü

Sara Kərimli – “Kabukinin unudulmuş müharibəsi” dövrü

Hələ İkinci dünya müharibəsindən öncə, 1931-ci ildə Yaponiya Çinin şimal-şərqi əyaləti olan Mancuriyaya qarşı hərbi təcavüzə başlamaqla dünya ölkələrinin qəzəbinə tuş gəldi. 1932-ci ilin fevral ayında  Yaponi...

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı - 100

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı - 100

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət  Akademik Rus Dram Teatrının direktoru Əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Hacıyevə, Baş rejissor, Xalq artisti Aleksandr Şarovskiyə   Hörmətli Ədalət müəllim və Al...

Cavanşir Qasımov - Azərbaycan teatrında ekzistensializm

Cavanşir Qasımov - Azərbaycan teatrında ekzistensializm

Müasir dövrün teatr estetikası bir çox bədii-fəlsəfi cərəyanların və rejissura üslublarının ərsəyə gətirdiyi postmodernizm cərəyanı ilə qərar tutub. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, vaxtilə teatrlarımızın vahid ideoloji konse...

Cavanşir Qasımov - Korlar...

Cavanşir Qasımov - Korlar...

Barmaq izləri kimi invidual olan insan psixikasının ümumi və konkret şərhini, ikinci minilliyin adamı hesab edilən Leonardo da Vinçi belə ifadə edirdi: “Üç cür insan var: Görənlər, göstərildikdə gö...

Load Time (S) : 0.000225