TEATRO

TEATRO

sənət portalı

İlham Rəhimli - Milli teatrımızın naxışları

İlham Rəhimli - Milli teatrımızın naxışları

Cahangir Zeynalov (1865-1918). İlk peşəkar səhnə xadimlərindən biri, realist aktyor məktəbinin banisidir və Azərbaycanda ilk dəfə öz mənzilində “Ev teatrı”nı yaradıb. Milli folklorun, xalq tamaşalarının mayasından şirə çə...

Cavanşir Qasımov - Barokko teatrı

Cavanşir Qasımov - Barokko teatrı

“Barokko” sözü italyancadan dilimizə tərcümədə yöndəmsiz, qüsurlu, ifrata meyilli, kələ-kötür, “qüsurlu mirvari” mənalarını verir. Bir çox tədqiqatçılar iddia edir ki, bu t...

Gülər Ədilzadə - Azərbaycan teatr sənətində Molyer faktoru

Gülər Ədilzadə - Azərbaycan teatr sənətində Molyer faktoru

Molyer deyirdi ki, gün gələcək, hər kəs deyəcək: “Molyerin dilində danışın”, yəni, fransızca danışın. Fransa dramaturgiyasının ən böyük simalarından biri Jan Batist Molyerdir. Şekspir dünyada faciələri ilə tanındığ...

Sara Kərimli – “Kabukinin unudulmuş müharibəsi” dövrü

Sara Kərimli – “Kabukinin unudulmuş müharibəsi” dövrü

Hələ İkinci dünya müharibəsindən öncə, 1931-ci ildə Yaponiya Çinin şimal-şərqi əyaləti olan Mancuriyaya qarşı hərbi təcavüzə başlamaqla dünya ölkələrinin qəzəbinə tuş gəldi. 1932-ci ilin fevral ayında  Yaponi...

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı - 100

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı - 100

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət  Akademik Rus Dram Teatrının direktoru Əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Hacıyevə, Baş rejissor, Xalq artisti Aleksandr Şarovskiyə   Hörmətli Ədalət müəllim və Al...

Cavanşir Qasımov - Azərbaycan teatrında ekzistensializm

Cavanşir Qasımov - Azərbaycan teatrında ekzistensializm

Müasir dövrün teatr estetikası bir çox bədii-fəlsəfi cərəyanların və rejissura üslublarının ərsəyə gətirdiyi postmodernizm cərəyanı ilə qərar tutub. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, vaxtilə teatrlarımızın vahid ideoloji konse...

Cavanşir Qasımov - Korlar...

Cavanşir Qasımov - Korlar...

Barmaq izləri kimi invidual olan insan psixikasının ümumi və konkret şərhini, ikinci minilliyin adamı hesab edilən Leonardo da Vinçi belə ifadə edirdi: “Üç cür insan var: Görənlər, göstərildikdə gö...

Aynurə Mustafayeva - YUBİLEY DRAMLARI

Aynurə Mustafayeva - YUBİLEY DRAMLARI

Ötən teatr mövsümündə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Anarın “Şəhərin qış gecələri” pyesi ilə 20 Yanvar faciəsini,  Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı isə  Əli Əmirlinin “Sevgilim Su...

Load Time (S) : 0.007146