Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı - 100

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı - 100

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət  Akademik Rus Dram Teatrının direktoru Əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Hacıyevə, Baş rejissor, Xalq artisti Aleksandr Şarovskiyə   Hörmətli Ədalət müəllim və Al...

Cavanşir Qasımov - Azərbaycan teatrında ekzistensializm

Cavanşir Qasımov - Azərbaycan teatrında ekzistensializm

Müasir dövrün teatr estetikası bir çox bədii-fəlsəfi cərəyanların və rejissura üslublarının ərsəyə gətirdiyi postmodernizm cərəyanı ilə qərar tutub. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, vaxtilə teatrlarımızın vahid ideoloji konse...

Cavanşir Qasımov - Korlar...

Cavanşir Qasımov - Korlar...

Barmaq izləri kimi invidual olan insan psixikasının ümumi və konkret şərhini, ikinci minilliyin adamı hesab edilən Leonardo da Vinçi belə ifadə edirdi: “Üç cür insan var: Görənlər, göstərildikdə gö...

Aynurə Mustafayeva - YUBİLEY DRAMLARI

Aynurə Mustafayeva - YUBİLEY DRAMLARI

Ötən teatr mövsümündə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Anarın “Şəhərin qış gecələri” pyesi ilə 20 Yanvar faciəsini,  Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı isə  Əli Əmirlinin “Sevgilim Su...

Cavanşir Qasımov - Kuklalar

Cavanşir Qasımov - Kuklalar

Hәr bir insanın öz prinsipləri, hər bir cəmiyyətin özünəməxsus mental dəyərləri, hər bir yazıçının öz yaradıcılıq sferası var. Fərqli dünyagörüşünü, fəlsəfi mövzuları məişət fonunda təqdim edən...

Cavanşir Qasımov - Teatrda naturalizm effekti

Cavanşir Qasımov - Teatrda naturalizm effekti

     Dramaturgiyanın əsas keyfiyyətləri və bədii strukturu barəsində danışmazdan əvvəl, biz onun əsas prinsipini, yəni "Teatr həyatın güzgüsü olmalıdır!" ifadəsini teatrın özünəməxsus konstitusiyası v...

Rəsmiyyə Mustafayeva - MÜASİR RUS TEATRI: Moskva teatrları

Rəsmiyyə Mustafayeva - MÜASİR RUS TEATRI: Moskva teatrları

(ikinci məqalə)   M.Qorki adına Moskva Bədaye Akademik Teatrı (MXAT-2). MXAT-ın iki yerə bölünməsi onların yollarını ayırdı. Rəhbəri, o vaxtadək heç bir rejissorluq və inzibati təcrübəyə malik olmayan Tatyana Vasilyev...

Tatyana Şabalina - Kuklalar

Tatyana Şabalina - Kuklalar

Kukla teatrı – aktyorun kuklaları idarə etdiyi (və ya onlarla birgə oynadığı), xüsusi teatr növüdür. Kukla teatrının mənşəyi təbiət qüvvələrini təcəssüm etdirən, allahların simvollaşdırılmış bütpərəstli...