TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Emin Əliyev - XX əsrdə Britaniya teatrının durumu

Emin Əliyev - XX əsrdə Britaniya teatrının durumu

Böyük Britaniya teatrı 1950-ci illərdən bəri İkinci Dünya müharibəsinin doğurduğu ictimai-siyasi, mənəvi-psixoloji vəziyyətdən, bu durumun diktəsi ilə meydana gələn fərqli teatr cərəyanlarından, ideoloji sistemlərdən təsirlənmişdi...

Ü.Hacıbəyovun opera və operetta sənətinin inkişafında rolu

Ü.Hacıbəyovun opera və operetta sənətinin inkişafında rolu

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci ildə “Leyli və “Məcnun” operası, 1910-cu ildə isə “Ər və arvad” operettası ilə Şərqdə ilk musiqili tamaşaların əsasını qoyur. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı musiqisevərlə...

Şəfa Həsənova - Azərbaycan teatrında rejissor sənəti

Şəfa Həsənova - Azərbaycan teatrında rejissor sənəti

Azərbaycan peşəkar teatrının meydana gəlməsində və formalaşmasında xalq-meydan teatrı ənənələrinin əhəmiyyətli rolu olmuşdur. Özündə bu ənənələri ehtiva edən Azərbaycan dünyəvi teatr sənətinin təməli ilk dəfə 1873-cü il martın 10-...

Aynur Hilali - Səhnəmizin zabitəli və zərif ledisi

Aynur Hilali - Səhnəmizin zabitəli və zərif ledisi

Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktrisası, Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli, Dövlət mükafatı laureatı Zərnigar Ağakişiyeva... İncəsənət İnstitutunun “Dram və kino aktyoru” fakültəsini bitirib. Səhnəy...

İzamə Babayeva - Azərbaycanda musiqili teatrın tarixindən

İzamə Babayeva - Azərbaycanda musiqili teatrın tarixindən

Sözün, musiqinin, səhnə hərəkətlərinin,  vokal və instrumental ifaçılığın vəhdətindən əməli gəlmiş opera sənəti XVI əsrin sonunda İtaliyada meydana gəlmişdir. Opera sözünün mənası italyan dilində - iş, əmək, məşğu...

Aynurə  İbadullahqızı - Qacar və biz

Aynurə  İbadullahqızı - Qacar və biz

Ağa Məhəmməd şah Qacar! Bütün Şərq tarixində “xacə şah” kimi məşhurlaşan bu şəxsiyyət bir-birinə daban-dabana zidd yanaşmaların və münasibətlərin hədəfidir. Kimisi onu fars mənafeyinə, İran səltənətinə xidmətdə, Azərbaycanı...

Load Time (S) : 0.006074