TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

  "Rövzeyi-kuyində bulmuşdur Füzuli bir məqam "Kim, ona cənnət quşu yetməz min il uçmağ ilən”. M.Füzuli Vaxtı edam etmək dəvəni iynənin gözündən keçirmək kimi bir şeydir. Vaxtı ed...

Ceyhun Mirzəli - MİLLİ BOMBA gerçəyi

Ceyhun Mirzəli - MİLLİ BOMBA gerçəyi

Sənət sahəsi və sənətçi nə qədər azad olsa da onun ictimai proseslərdən ayrılması qeyri-mümkündür. Dünyada baş verən istənilən hərbi, tibbi, siyasi böhran həmişə sənət sahələrinə də öz təsirini göstərir. X&uu...

Cavanşir Qasımov - Hər nə istəsəniz...

Cavanşir Qasımov - Hər nə istəsəniz...

Haqqında söz-söhbətlərin bitib-tükənmədiyi, gerçək kimliyi hələ də şübhə altında olan Vilyam Şekspir bir çox faciələri ilə yanaşı, komediya janrında yazdığı pyesləri ilə də böyük mübahisələrə səbəb olm...

Sənubər Həşimova - Kukla

Sənubər Həşimova - Kukla

Evlər tikilir, yuvalar qurulur ki, içində azad insanları yaşasın; evlər tikilir, yuvalar qurulur ki, kor edilmiş, əl-qolu zəncirlənmiş, ruhu həbs edilmiş insanları içinə sığdırsın. İkinci tip evlərdə yaşayanlar, daha doğrusu yaşadılanlar azad düşüncə...

Kamal Yaşar - Müqəddəs mesaj

Kamal Yaşar - Müqəddəs mesaj

Rejissor Məcid Məcidinin "Məhəmməd: Allahın elçisi" filmi haqqında Kamal Yaşarın resenziyası.    Film günəşin doğuluşu səhnəsi ilə başlayır. Bu da ekran əsərinin adına və məramına uyğun olaraq bəşəriyyətə doğan bir...

Load Time (S) : 0.020356