TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Fatimə Qurbanzadə - Qodonu gözləmək...

Fatimə Qurbanzadə - Qodonu gözləmək...

Semuel Bekketin “Qodonun intizarında” pyesini Erik Bentlinin dili ilə anti-pyes adlandırmaq olar. Bu pyesə “absurd dramı” da deyirlər. “Qodonun intizarında” pyesi XX əsrin II yarısında yazılmış ən orjinal dramatik ...

Aydın Talıbzadə - Bir çamadana sığışan teatr

Aydın Talıbzadə - Bir çamadana sığışan teatr

(keçmişdən mesaj)  Bu məqaləni çoxdan yazmışam, səkkiz il bundan öncə, Bakıda beynəlxalq kukla teatrları festivalı  keçiriləndə, İngiltərə, Yaponiya, Gürcüstan, Pribaltika, İran və Rusiya kimi ölk...

Aygün Süleymanova - Ağlamamaq üçün gülürük...

Aygün Süleymanova - Ağlamamaq üçün gülürük...

(“Ölülər” komediyasının müasir qəhrəmanları) Dünya ədəbi praktikasında azsaylı dahiyanə komediyaya rast gəlmək olar ki, bu komediyaların özünəməxsus janr şərtiliyi var: gözəl anlar, xoş atmosfer tədri...

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

Aydın Talıbzadə - Vaxtı edam etmək

  "Rövzeyi-kuyində bulmuşdur Füzuli bir məqam "Kim, ona cənnət quşu yetməz min il uçmağ ilən”. M.Füzuli Vaxtı edam etmək dəvəni iynənin gözündən keçirmək kimi bir şeydir. Vaxtı ed...

Ceyhun Mirzəli - MİLLİ BOMBA gerçəyi

Ceyhun Mirzəli - MİLLİ BOMBA gerçəyi

Sənət sahəsi və sənətçi nə qədər azad olsa da onun ictimai proseslərdən ayrılması qeyri-mümkündür. Dünyada baş verən istənilən hərbi, tibbi, siyasi böhran həmişə sənət sahələrinə də öz təsirini göstərir. X&uu...

Load Time (S) : 0.014638