TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Raziliya Murzakova: “Məhmənəbanu ilə bənzərliyim var...”

Raziliya Murzakova: “Məhmənəbanu ilə bənzərliyim var...”

Bu və ya digər personajın mükəmməl şəkildə canlandırılması artistin öz sənətinə, əsərin müəllif(lər)inə ən böyük sevgi və ehtiramının ifadəsidir. Xüsusən əgər söhbət Məhmənəbanu kimi mürəkkəb xarakterə, təzadlı...

 Aydın Talıbzadə -  ÖZ HÜCRƏSİNİN KRALI

Aydın Talıbzadə - ÖZ HÜCRƏSİNİN KRALI

(portret–abstraksiya)      KRAL – aktyor HAMLET QURBANOVDUR. Tənhadır bütün krallar kimi. Xofludur bütün tənhalar kimi. Bəlkə də buna görə elə göründü ki, tarix dışında yaşayan q...

B.Y.ZAXAVA.

B.Y.ZAXAVA. "VAXTANQOV VƏ ONUN STUDİYASI" II Fəsil

Didərginliyə  son Öz parlaq uğursuzluğundan sonra, Studiya 1914-cü ilin bütün yayı boyunca daimi məkan axtarışı ilə məşğul oldu və nəhayət ki,- artıq payız aylarında,- Ostojenkadakı Mansurov dalanında iki mərtəbəli ki&cced...

Bu cahana sığmayan aydın Aydın…

Bu cahana sığmayan aydın Aydın…

(Şanlı məktub) Dünyanın müharibələrlə çalxalandığı bir əyyamda mən əzizim Aydın müəllimi (sevimli tələbəm olub, indi isə sevimli həmkarımdır, müəllim sözü də burada mütləqdir, çünki o, həm də ə...

B.Y.ZAXAVA.

B.Y.ZAXAVA. "VAXTANQOV VƏ ONUN STUDİYASI"

Görkəmli rejissor, aktyor, pedaqoq və nəzəriyyəçi, SSRİ Xalq artisti, sənətşünaslıq doktoru, professor, Vaxtanqov teatrının yaradıcılarından biri, yarım əsr Şukin məktəbinə rəhbərlik etmiş Boris Yevgenyeviç Zaxavanın "Vax...

Режиссер Тарлан Расулов о сути профессии и методе спонтанной игры

Режиссер Тарлан Расулов о сути профессии и методе спонтанной игры

Специально для Дискурса критик Эмилия Деменцова поговорила с автором метода спонтанной игры, создателем азербайджанского театра dOM‌ Тарланом Расуловым о сути профессии и самосохранении в ней.​ Почему форма спектакля важнее содержания? Из-за чег...

Bir rəng içində...

Bir rəng içində...

Onun haqqında yazmağı lap çoxdan istəyirdim. Çünki hazırda peşəkar Azərbaycan teatrının ən işlək rəssamlarından, saysız quruluşları ilə seçilənlərindəndir. Akademik Teatrın repertuarındakı bir çox fundamental səhnə...

Tağilə Mehdiyeva - Altımış dörd şəkilli drama

Tağilə Mehdiyeva - Altımış dörd şəkilli drama

Əhli məclis: Həsən-övlad Həsən Turabov-tələbə Turab-aktyor Həsənağa Turabov -Teatr rəhbəri     Pərdələr açılır. Bakı, Zərgərpalan məhəlləsi. 24 mart 1938-ci il. Səhnədən sevinc, gülüş səsləri və...

Load Time (S) : 0.000355