TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Cavanşir Qasımov - Berlin Teatrının “Mariya Stüart”ı

Cavanşir Qasımov - Berlin Teatrının “Mariya Stüart”ı

XXI əsr alman teatrında klassikanın ən uğurlu yozumlarından biri də Berlin Rəqəmsal Teatrının “Maria Stüart” tamaşasıdır. Anne Lenkin quruluşunda hazırlanan “Maria Stüart” tamaşasında rejissor Veymar klassisizminin f...

Aliyə Dadaşova - Nədi, tanış gəlir?

Aliyə Dadaşova - Nədi, tanış gəlir?

İncəsənət (universiteti) və biz (2000-ci illər) 1-ci əhvalat "Təsviri sənət" (Təsviri sənət tarixi və nəzəriyyəsi fənnini tədris edən müəlliməyə uşaqların qoyduğu ad) əlindəki şəffaf üzlüyə keçirdiyi A4 format...

Emin Əliyev - R.Vilsonun “İşıq” teatrı

Emin Əliyev - R.Vilsonun “İşıq” teatrı

Vilson öz tamaşalarının həm də səhnə dizayneri olan tək-tük rejissorlardandır.  Ona görə də tamaşalarında əksər rejissorlardan fərqli olaraq, əsərlə səhnə tərtibatı arasında xoş bağlılıq olur. Tamaşa həqiqətən sintetik xüsusi...

Племянники Джучи хана Гумилевы

Племянники Джучи хана Гумилевы

           Это было лучшее время Москвы. После Олимпиады Москва по особенному расцвела, похорошела... И это потому что мы поступили на учебу. С началом сентября мы приступили к учебе. Занятия начинались очень рано. Лекци...

Talgat Temenov - BİN ile BİR...

Talgat Temenov - BİN ile BİR...

  Yazarı: TALGAT TEMENOV Türkiye Türkçesine aktaran: Gulzada Temenova Bu eserin telif hakkı Talgat Temenov’a aittir.    «BİN ile BİR...»  (Kalabalık ve Yalnızlık)   ...

ZƏNCİ VƏ ZƏNG - Aydın Talıbzadə

ZƏNCİ VƏ ZƏNG - Aydın Talıbzadə

Bütün zənglər mütləq şəkildə nəyinsə dəyişdiyini eyhamlaşdırır. Bu, bir işarədir: kontekstindən asılı olaraq ya təhlükə, ya da xilas kimi mənalandırılır. Qapı zəngi kiminsə gəldiyini bildirir. Kilsə zəngi ibadət zəngidir, &c...

LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR (ikinci yazı)

LEVENT SUNER - SƏS VƏ AKTYOR (ikinci yazı)

LEVENT SUNER (ixtisarla) Aktyorun, səsininin sərbəstliyini əsərə tətbiq etmə məcburiyyətində qaldığı ikinci mərhələdə iş daha kompleks hala gətirilir. Bir çox aktyor öz bədəninin ona təqdim edə biləcəyi imkanları məhdudlaşdıraraq, h...

Load Time (S) : 0.016020