TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Fatimə Qurbanzadə - Fuad Poladov şəxsiyyəti və Hamlet

Fatimə Qurbanzadə - Fuad Poladov şəxsiyyəti və Hamlet

Hər bir aktyorun öz yaradıcılıq yolu var və bu yolda hər aktyor özünəməxsus cığır açır. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, lirik-psixoloji aktyor məktəbinin qabaqcıl sənətkarlarından biri, fəlsəfi və faciə rolları...

Cavanşir Qasımov -  İnklüziv teatr

Cavanşir Qasımov - İnklüziv teatr

“İnklüziv” termini latıncadan “daxil edirəm” mənasını verən “include” sözündən götürülüb. Daha sonra həmin termin fransızlar tərəfindən dilimizə “özünə daxil edən&...

Эльчин Джафаров  - Драма звука или звуки драмы

Эльчин Джафаров - Драма звука или звуки драмы

Я имел возможность познакомиться с В. Панковым и его саундрамой, который он включил в глоссарий театроведения. В рамках IV Международного Молодёжного Театрального Форума, который прошёл в конце 2021 года в Ташкенте. В статье, которую вы только начали...

Elçin Cəfərov – “Soundrama” nədir?

Elçin Cəfərov – “Soundrama” nədir?

2021-сi ilin axırlarında Daşkənd şəhərində baş tutan Gənclərin IV Beynəlxalq Teatr Forumu çərçivəsində Vladimir Pankovun laboratoriyasında iştirak etmək, onun teatrşünaslığın qlossariyasına daxil etdiyi “soundrama” ilə ...

Böyümək istəyən kukla...

Böyümək istəyən kukla...

Tamaşaçıların romantik pyeslərə öyrəşdiyi bir vaxtda o, realist pyeslər yazmışdı. Bütün pyeslərində fərdiliyin vacibliyini və hər kəsin həyatın bir nöqtəsində cəmiyyətə qarşı üsyan qaldırması lazım olduğunu vurğulamışd...

 Dağlar Yusif - Özünə qapanmış dünyanı oxumaq: İşarə

 Dağlar Yusif - Özünə qapanmış dünyanı oxumaq: İşarə

Peirce işarəni üç elementdən ibarət stuktur kimi ələ alır: ideya ilə bilinc arasındakı mediator –göstərən, işarəni yozan başqa bir ideya, bir də göstərənin aid olduğu obyekt. Peircenin işarə konsepsiyası Mark Gottdienerin ...

Aytən Abdullayeva - Teatr nədir?

Aytən Abdullayeva - Teatr nədir?

Teatr nədir sualının cavabı çoxvariantlıdır və hər bir insan tərəfindən fərqli təfsir edilə bilər. Mən bu sualı öz aspektimdən cavablayacam. Onsuz da həyatdakı bütün sualların cavabı fərdi deyil ki?! Teatr, mənə görə, &o...

Aydın Talıbzadə - Qızılgül effekti

Aydın Talıbzadə - Qızılgül effekti

               (hermenevtik düşüncə modusu)              Birinci sual: niyə “Xəmsə”, niyə beş dastan? Məgər Niz...

Nigar Pirimova - Azadlığa çıxan “mədəni məhbus”

Nigar Pirimova - Azadlığa çıxan “mədəni məhbus”

Tam il yarımdır ki, həsrətindəyəm, təkcə mən yox, minlərlə sevənin. Bir günün içində qərar verildi, bir saatın içində reallaşdı, bir anın içində əlimizdən aldılar səni. Hər gün ümidlə qovuşacağımız gün&uu...