Teatro

yüklənir...

TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

– Yəni teatr var ki? Öz günü-güzəranı, dərdi-çoru ilə əlləşən sadə adamın bu sadə görünən sualı hardan baxsaq çox ciddidir. Doğrudan da, bu gün teatr varmı? Onun bu cəmiyyətdə yeri nədən ib...

Xəyalə Rəis - Olmayan mövsümün sonu

Xəyalə Rəis - Olmayan mövsümün sonu

147-ci teatr mövsümünü, axır ki, yola saldıq. 147-ci mövsümü Azərbaycan teatr tarixində yaradıcılıq baxımından qeyri-məhsuldar il hesab etmək mümkündür. Yaradıcılıq baxımından qeyri-məhsuldar deyirəm,...

Cavanşir Qasımov - Teatrda şüuraltı ideyalar prinsipi

Cavanşir Qasımov - Teatrda şüuraltı ideyalar prinsipi

Son zamanlar teatrın bədii-fəlsəfi məsələləri, tətbiq elementləri, qayələri, əsas predmetləri, həmçinin “təsir əsk təsirə bərabərdir” prinsipləri ilə işləyən ədəbi cərəyanların müqayisəsi və onların gizli mesajları mövzus...

Cavanşir Qasımov - Müasir teatr paradoksu

Cavanşir Qasımov - Müasir teatr paradoksu

         Sosial-iqtisadi tərəqqi və kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı, əslində, sivilizasiyamızın irəliləyişini təmin edən spesifik amillərdir. Lakin razılaşmaq lazımdır ki, müasirliyə m...

Elçin Cəfərov - Tarixin saniyə əqrəbi

Elçin Cəfərov - Tarixin saniyə əqrəbi

Dünyanın ən pessimist filosofu A.Şopenhauer deyirdi ki, qəzet tarixin saniyə əqrəbidir. Zaman XVIII əsr idi. O vaxtlar hələ tarixin milli saniyə əqrəbi saytlar və mikrosaniyə əqrəbi olan sosial şəbəkələr yaranmamışdı.  Atatürk isə dey...

Cavanşir Qasımov - Sənətkarlığın fəlsəfi prinsipləri

Cavanşir Qasımov - Sənətkarlığın fəlsəfi prinsipləri

       Bəlkə də, qədim zamanlardan müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxan müəyyən suallar vardır ki, hələ də onların cavabı subyektiv səciyyə daşıyır. Sənətkarlığın əsas prinsipləri haqqı...

Elçin Cəfərov - Teatrda PR işinin təşkili

Elçin Cəfərov - Teatrda PR işinin təşkili

Bu yaxınlarda APA TV-nin “Səhər zəngi” proqramında qonaq qismində iştirak etdim. Maraqlı bir mövzu seçilmişdi: PR (piar). İki samitin ifadə etdiyi PR – olduqca mürəkkəb və maraqlı bir mövzudur. Nədən ki, bu fəa...