TEATRO

TEATRO

sənət portalı

İlqar Fəhmi - Teatr forumu 2023 -

İlqar Fəhmi - Teatr forumu 2023 - "Qeydlər və düşüncələr"

Sürət və dinamika Bu gün dünya çox fərqli və mürəkkəb bir dövrdə yaşayır. Texniki nailiyyətlərdən tutmuş, ictimai-siyasi prosseslərə qədər, hər şey o qədər sürətlə dəyişir ki, bəzən bu dəyişkənliyi dərk etməyə ...

Məryəm Əlizadə - Yeni dövrün teatrına doğru...

Məryəm Əlizadə - Yeni dövrün teatrına doğru...

Əvvəla onu deyim ki, təəssürat və mülahizələrimi elmi-nəzəri qata varmadan,  mürəkkəb terminlərə əl atmadan, çox sadə dildə sizinlə bölüşməyi daha səmərəli hesab etdim. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naz...

Samirə Rüstəmova - Adını qısaltdıq. Bəlkə...

Samirə Rüstəmova - Adını qısaltdıq. Bəlkə...

Qara yellərin uğultusu bürüyüb hər yanı. Nədirsə çox taleləri silib-süpürüb, yumaq kələfi kimi yumrulayıb aparacaq bu yel.  Xəbərsiz  olduqları və ya ümumən, həqiqətən uzaq olan ittihamları təsdi...

Elçin Cəfərov - Teatrın bazarı və bazar iqtisadiyyatı

Elçin Cəfərov - Teatrın bazarı və bazar iqtisadiyyatı

Teatr Forumuna sözardı Bu gün Azərbaycan teatr sənətinin irili-xırdalı xeyli nailiyyətləri var. Teatr sənətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə maraqlı gənclər yetişir. Dramaturgiyada, rejissor və aktyor sənətində, teatrşünasl...

Fatimə Qurbanzadə - Teatr  yığıncağı

Fatimə Qurbanzadə - Teatr  yığıncağı

E.ə. V əsrdə Afinada ali hakimiyyət ayda üç-dörd dəfə çağrılan xalq yığıncağına məxsus idi. Yığıncaq qanunlar qəbul edir, xəzinəni ixtiyarında saxlayır, müharibə və sülh məsələsini həll edir, strateq və başqa vəzifəl...

Aynurə İbadullah - Dram zehniyyəti (I söhbət)

Aynurə İbadullah - Dram zehniyyəti (I söhbət)

Janr yalnız poetik forma məsələsi deyil, həm də zehniyyət məsələsidir. Poeziyanın yaxud nəsrin həyata baxışı ilə dramın həyata baxışı fərqli bucaqlardandır. Poeziya zehniyyəti daha ləng, monoton, seyrçi mövqedədirsə, nəsrdə bədii düş...

Лаша Чхартишвили - Баку – старое место встречи в новом формате и с новой концепцией

Лаша Чхартишвили - Баку – старое место встречи в новом формате и с новой концепцией

В театральном мире Азербайджан в последнее десятилетие ассоциируется с Бакинской международной театральной конференцией. Баку был местом встречи выдающихся театральных деятелей, теоретиков и критиков театра, продюсеров, руководителей фестивалей, теат...

Vidadi Qafarov - Gözləməkliyin fenomenologiyası

Vidadi Qafarov - Gözləməkliyin fenomenologiyası

 “Salam... ...Bu gün ayın üçüdür, dünən ikisi idi, sabah ayın dördü olacaq... ...Günəşin bundan xəbəri yoxdu – çünki onunçün nə il var, nə ay var, nə də həf...

Load Time (S) : 0.020930