TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Fidan Rzayeva - Milli dramaturgiyamızda qadın azadlığı problemi

Fidan Rzayeva - Milli dramaturgiyamızda qadın azadlığı problemi

Qadın azadlığı probleminin bəşər tarixi ilə həmyaşıd olması bəlli həqiqətdir. Din xadimləri çox vaxt iddia və təbliğ etmişlər ki, guya qadın cinsi, əqli cəhətdən fitrətən qüsurlu yaranmış, ailə və cəmiyyətdə qadının hüquqsuzluğu və b...

Fidan Axundova – Zamanın teatrı, teatrın zamanı

Fidan Axundova – Zamanın teatrı, teatrın zamanı

          Teatr yarandığı gündən daimi hərəkətdədir. Eyni tamaşanın müxtəlif nümayişləri heç vaxt bir-biri ilə identik olmur. Buna təsir edən amillər çox olsa da, əsas götürülən akt...

Könül Əliyeva-Cəfərova -

Könül Əliyeva-Cəfərova -

XXI əsrin teatr düşüncəsi ötən əsrlə müqayisədə ciddi dəyişikliyə məruz qalıb, yeni yanaşmalar, yeni tendensiyalar, yeni janrlar, yeni teatr poetikaları, hətta yeni teatrlar yaranıb. Təbii, uğurlusu da olub, uğursuzu da&helli...

Aydın Talıbzadə - Torpağın dadı

Aydın Talıbzadə - Torpağın dadı

Amerika hindularının, yəni Amerikanın yerli aborigen tayfalarının folklorunda son dərəcə qutsal, günəş kimi şəfəqlənən bir deyim var ki, hər dəfə onu xatırlayanda nurlanıram, fərəhlənirəm, dünyanın ən xoşbəxt insanlarından biri oluram. ...

Xəyalə Rəis - İçimizdəki qorxu

Xəyalə Rəis - İçimizdəki qorxu

İl olub 2020. Dünya zərrəciklərdən ibarət olan, çəkisi, qoxusu olmayan yüngül bir virusun əlində çarəsiz qalıb. Digər planetlərə ekskursiyaya çıxan, Yer planetində oturub, Ayda torpaq almaq eşqinə düşən mü...

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

– Yəni teatr var ki? Öz günü-güzəranı, dərdi-çoru ilə əlləşən sadə adamın bu sadə görünən sualı hardan baxsaq çox ciddidir. Doğrudan da, bu gün teatr varmı? Onun bu cəmiyyətdə yeri nədən ib...

Load Time (S) : 0.000462