TEATRO

TEATRO

sənət portalı

Könül Əliyeva-Cəfərova -

Könül Əliyeva-Cəfərova -

XXI əsrin teatr düşüncəsi ötən əsrlə müqayisədə ciddi dəyişikliyə məruz qalıb, yeni yanaşmalar, yeni tendensiyalar, yeni janrlar, yeni teatr poetikaları, hətta yeni teatrlar yaranıb. Təbii, uğurlusu da olub, uğursuzu da&helli...

Aydın Talıbzadə - Torpağın dadı

Aydın Talıbzadə - Torpağın dadı

Amerika hindularının, yəni Amerikanın yerli aborigen tayfalarının folklorunda son dərəcə qutsal, günəş kimi şəfəqlənən bir deyim var ki, hər dəfə onu xatırlayanda nurlanıram, fərəhlənirəm, dünyanın ən xoşbəxt insanlarından biri oluram. ...

Xəyalə Rəis - İçimizdəki qorxu

Xəyalə Rəis - İçimizdəki qorxu

İl olub 2020. Dünya zərrəciklərdən ibarət olan, çəkisi, qoxusu olmayan yüngül bir virusun əlində çarəsiz qalıb. Digər planetlərə ekskursiyaya çıxan, Yer planetində oturub, Ayda torpaq almaq eşqinə düşən mü...

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI

– Yəni teatr var ki? Öz günü-güzəranı, dərdi-çoru ilə əlləşən sadə adamın bu sadə görünən sualı hardan baxsaq çox ciddidir. Doğrudan da, bu gün teatr varmı? Onun bu cəmiyyətdə yeri nədən ib...

Xəyalə Rəis - Olmayan mövsümün sonu

Xəyalə Rəis - Olmayan mövsümün sonu

147-ci teatr mövsümünü, axır ki, yola saldıq. 147-ci mövsümü Azərbaycan teatr tarixində yaradıcılıq baxımından qeyri-məhsuldar il hesab etmək mümkündür. Yaradıcılıq baxımından qeyri-məhsuldar deyirəm,...

Cavanşir Qasımov - Teatrda şüuraltı ideyalar prinsipi

Cavanşir Qasımov - Teatrda şüuraltı ideyalar prinsipi

Son zamanlar teatrın bədii-fəlsəfi məsələləri, tətbiq elementləri, qayələri, əsas predmetləri, həmçinin “təsir əsk təsirə bərabərdir” prinsipləri ilə işləyən ədəbi cərəyanların müqayisəsi və onların gizli mesajları mövzus...

Cavanşir Qasımov - Müasir teatr paradoksu

Cavanşir Qasımov - Müasir teatr paradoksu

         Sosial-iqtisadi tərəqqi və kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı, əslində, sivilizasiyamızın irəliləyişini təmin edən spesifik amillərdir. Lakin razılaşmaq lazımdır ki, müasirliyə m...

Load Time (S) : 0.017661