Resenziya

Əzəldən piri-eşqin sərvəriyiz...  - Elçin Cəfərov (ikinci məqalə)
 Айдын Талыбзаде - «ТЕАТР ОЛОНХО» –  ТЕАТР ЭПОСА
Əzəldən piri-eşqin sərvəriyiz...  - Elçin Cəfərov
Məhəbbət dördbucağının fransız qarniri - Telli Pənahqızı
Mən dəliyəm, sən dəlisən, kim dəli?... - Həmidə Nizamiqızı
“Manqurt”laşan xülyalar
Əbülfəzəmin - "Hürufilik və şəbeh"
Aydın Talıbzadə - "XOR VƏ KOR HƏQİQƏT"
Xəyalə Rəis - Kukla Teatrının toruna düşən “Qızıl balıq”
Rəsmiyyə Mustafayeva - MÜASİR RUS TEATRI: Moskva teatrları