Resenziya

Aygün Süleymanova - “ALMAZ” YENİ ZAMAN MÜSTƏVİSİNDƏ
Nigar Pirimova - “Buratino” ilə görüş
Aydın Talıbzadə - PERFORMATİV MEDİTASİYA: EUCENİO BARBANIN TƏNQİDİ
Xəyalə Rəis - Şuşa Teatrının dəlisi “Dəli Domrul”
Tatyana Şabalina
Elçin Cəfərov - Xalq teatrları müasir mədəniyyət prosesi kontekstində: problemlər və perspektivlər
Razimə İsmayılova - M.A.P. zəfər çalır?
Emin Əliyev - KİMDİR DƏLİ? – M.A.P. FESTİVALINDAN QEYDLƏR
Cövhər Xeyrullayeva - M.A.P.-ın kukla tamaşaları yaxud 12-cı sıradan marionet tamaşasını dinləmək
Xəyalə Rəis - “Dəli yığıncağı”nın dəlisovları