Resenziya

Rəsmiyyə Mustafayeva - MÜASİR RUS TEATRI: Moskva teatrları
Aydın Talıbzadə - MƏN BİR HEÇ
Əlisəfdər Hüseynov: Burla Xatunun "səhvi"
 Aydın Talıbzadə - MİLLİ TEATRDA GÜRCÜ MƏRƏKƏSİ
Aydın Talıbzadə - VENDETTA  M
Aydın Talıbzadə - SƏRSƏM DÜNYANIN SƏRSƏM CƏNGAVƏRİ  VƏ YAXUD  KİTABLARIN “ÖLDÜRDÜYÜ” DON KİXOT
Aydın Talıbzadə - ZAMANSIZLIQDA ZAMANI GÖZLƏMƏK
Aydın Talıbzadə - CƏHƏNNƏMDƏ MƏZHƏKƏ
Aydın Talıbzadə - CƏNNƏT SƏLİMOVANIN MUSİQİLİ MƏSXƏRƏSİ  VƏ YA  “MƏŞƏDİ SƏNƏM”
Aygün Süleymanova - “ALMAZ” YENİ ZAMAN MÜSTƏVİSİNDƏ