Resenziya

Cavanşir Qasımov - Qriqori Doranın Hamleti, yoxsa onun üsyanı?
Məryəm Əlizadə - Paradokslar dostu dahi
Vidadi Qafarov  - Dördüncü ölçünün rəngləri və ya Tofiq Kazımov teatrına göy qurşağından baxış
Elçin Cəfərov - Tbilisi Loves You
Əzəldən piri-eşqin sərvəriyiz...  - Elçin Cəfərov (ikinci məqalə)
 Айдын Талыбзаде - «ТЕАТР ОЛОНХО» –  ТЕАТР ЭПОСА
Əzəldən piri-eşqin sərvəriyiz...  - Elçin Cəfərov
Məhəbbət dördbucağının fransız qarniri - Telli Pənahqızı
Mən dəliyəm, sən dəlisən, kim dəli?... - Həmidə Nizamiqızı
“Manqurt”laşan xülyalar