Qərb

YEJİ QROTOVSKİ VƏ YENİ MİF YARADICILIĞI
Antonen Arto - Teatr və Mədəniyyət
Aliyə Dadaşova - O, hər şeyi yenidən yaratdı
Könül Cəfərova - Boş məkanın rejissoru: Piter Bruk
Teatr ənənəsi üfüqidir - Karlos Seldran
Görmədiyi gələcəyin xəbərçisi: Harold Pinter
Emin Əliyev -ƏZİLƏNLƏRİN TEATRI VƏ AVQUSTO BOAL
Razimə İsmayılova - ZEVS ALLAHLAR PANTEONUNUN DON JUANIDIR
Dünyanın 10 ən nəhəng teatrı
Ədəbi cərəyanlar: neoromantizm