Qərb

Teatr ənənəsi üfüqidir - Karlos Seldran
Görmədiyi gələcəyin xəbərçisi: Harold Pinter
Emin Əliyev -ƏZİLƏNLƏRİN TEATRI VƏ AVQUSTO BOAL
Razimə İsmayılova - ZEVS ALLAHLAR PANTEONUNUN DON JUANIDIR
Dünyanın 10 ən nəhəng teatrı
Ədəbi cərəyanlar: neoromantizm
Razimə İsmayılova - Özündən Amerika çıxartma