Portret

Fəridə Cəlilova - VAQİF İBRAHİMOĞLU YARADICILIĞINDA MƏZMUNSUZ STRUKTURLAR
Hüseynağa Atakişiyev - 70
Aydın Talıbzadə - SFİNKS VƏ KONTRABAS
“Vaqif ÖLDÜ... Vaqif ÖLDÜ...”
Aydın Talıbzadə - ONUN ADI GÜLŞAD...
İsrafil İsrafilov - Məmməd Cəfərin teatr düşüncələri
ANDRE ANTUAN: “Gəlir olan yerdə sənət ola bilməz”
İsrafil İsrafilov - Qocalan, amma köhnəlməyən Piter Bruk…
Söz üzərində qurulmayan pyeslərin müəllifi - Matey Vişnek
“Dünyanın teatr xəritəsinə Azərbaycanın adını yazdıran aktyor” -  Qasım Nağı