Müsahibə

“Bermud üçbucağı”nda – Ayaz Salayev
“Bermud üçbucağı”nda -Bəhram Osmanov
“Bermud üçbucağı”nda – Məmməd Səfa Qasımov
“Bermud üçbucağı”nda – Nurəddin Mehdixanlı
“Bermud üçbucağı”nda – Pərviz Məmmədrzayev
“Bermud üçbucağı”nda – Qurban İsmayılov
“Bermud üçbucağı”nda – Mehriban Zəki