Mövqe

Aydın Talıbzadə - TORPAĞIN DADI
Xəyalə Rəis - İçimizdəki qorxu
Cavanşir Qasımov - Azərbaycan teatrında ekzistensializm
Aliyə Dadaşova - GERÇƏKLİYƏ TOXUNMAQ HAQQI
Xəyalə Rəis - Dərsliklər xarici dildə, tələbələr də dil bilmirsə...
Vidadi Qafarov - PANDEMİYA TEATRI, YAXUD TEATRDA PANDEMİYA
Xəyalə Rəis - Olmayan mövsümün sonu
Cavanşir Qasımov - Korlar...
Sənubər Həşimova – Bu Qodo kimdir axı?  Yaxud, Çexov və Bekket dramaturgiyasında şübhə və tərəddüd motivi
Cavanşir Qasımov - Hər nə istəsəniz...