Mövqe

Aydın Talıbzadə - M.A.P. MÜASİR TEATRIN ŞİFRƏSİ KİMİ
Vidadi Qafarov - URBANİZASİYA VƏ TEATR
Elçin Cəfərov - Azərbaycanda yeni teatr fəlsəfəsi və rejissura
“Kaspi”nin 8 yaşlı “Teatr əlavəsi”
Xəyalə Rəis - Teatrlarımızın yubileyi  140, 110, 100 və 30 yaşlı yubilyar teatrlarımız
İsrafil İsrafilov - PƏRDƏ ARXASINDA
27 Mart - Beynəlxalq Teatr Günü
Dövlət teatrın inkişafında israrlıdır
Xəyalə Rəis -Teatrlarımızda eksperimental tamaşalar azdır
Xəyalə Rəis - TEATRŞÜNAS HARADA İŞLƏYƏ BİLƏR?