Aydın Talıbzadə

Aydın Talıbzadə - TORPAĞIN DADI
ZƏNCİ VƏ ZƏNG - Aydın Talıbzadə
AYDIN TALIBZADƏ - “PEYĞƏMBƏRİ ADAM”IN QEYDLƏRİ YAXUD ŞƏRQ MİNİATÜRÜNÜN İKİ DÜNYASI
AYDIN TALIBZADƏ - KORONAVİRUS DÖVRÜNÜN BƏDBİN KARNAVALI VƏ YAXUD İNSAN OLMAQ QADAĞANDIR!
Aydın Talıbzadə - "İGİD PƏRVİZ, SAKAT EZGİ, CIĞAL ACUN ILICALI  VƏ YA  “SURVİVOR” DASTAN İNVERSİYASI KİMİ"
Aydın Talıbzadə - "SEYR VƏ SEHRİN MƏRYAM VARİANTI"
Aydın Talıbzadə - “TUBİNOT”
 Айдын Талыбзаде - «ТЕАТР ОЛОНХО» –  ТЕАТР ЭПОСА
Aydın Talıbzadə - "XOR VƏ KOR HƏQİQƏT"
Aydın Talıbzadə - MƏN BİR HEÇ