Aydın Talıbzadə

Aydın Talıbzadə - “TUBİNOT”
 Айдын Талыбзаде - «ТЕАТР ОЛОНХО» –  ТЕАТР ЭПОСА
Aydın Talıbzadə - "XOR VƏ KOR HƏQİQƏT"
Aydın Talıbzadə - MƏN BİR HEÇ
 Aydın Talıbzadə - MİLLİ TEATRDA GÜRCÜ MƏRƏKƏSİ
Aydın Talıbzadə - VENDETTA  M
Aydın Talıbzadə - SƏRSƏM DÜNYANIN SƏRSƏM CƏNGAVƏRİ  VƏ YAXUD  KİTABLARIN “ÖLDÜRDÜYÜ” DON KİXOT
Aydın Talıbzadə - ZAMANSIZLIQDA ZAMANI GÖZLƏMƏK
Aydın Talıbzadə - AĞILAR VƏ MƏRSİYƏLƏR PADŞAHI:  CABBARLI PYESLƏRİNDƏ DİSKURSUN TƏŞKİLİ ÜSULU
Aydın Talıbzadə - CƏHƏNNƏMDƏ MƏZHƏKƏ