Razimə İsmayılova

Rezo Qabriadze - Ölüm elə zaman maşınıdır
Kirill Serebrennikov: Bu gün teatr televiziya ilə yox, telefonla rəqabət aparır
Tadaşi Sudzuki: "Teatrdan sakit gedən tamaşaçılardan qorxuram"
Rober Lepaj : Mənim tamaşa–saqam Hirosima hadisələrindən yaranıb
Teodoros Terzopulos: Konflikt ona görə yaranır ki, insan allah olmaq istəyir
TEATR TARİXİNİ DƏYİŞƏN 15 MƏŞHUR TAMAŞA - III hissə
TEATR TARİXİNİ DƏYİŞƏN 15 MƏŞHUR TAMAŞA - II hissə
TEATR TARİXİNİ DƏYİŞƏN 15 MƏŞHUR TAMAŞA - I hissə
Razimə İsmayılova - ZEVS ALLAHLAR PANTEONUNUN DON JUANIDIR
Razimə İsmayılova - M.A.P. zəfər çalır?