Elçin Cəfərov

Əzəldən piri-eşqin sərvəriyiz...  - Elçin Cəfərov (ikinci məqalə)
Əzəldən piri-eşqin sərvəriyiz...  - Elçin Cəfərov
Elçin Cəfərov - Azərbaycanda yeni teatr fəlsəfəsi və rejissura
Elçin Cəfərov - Xalq teatrları müasir mədəniyyət prosesi kontekstində: problemlər və perspektivlər
Elçin Cəfərov - Alman teatrında ekspressionizm
Elçin Cəfərov - Alman teatrında ekspressionizm (II hissə)