Elçin Cəfərov

Elçin Cəfərov – Alman teatrında ekspressionizm (ikinci hissə)

birinci hissə Karl Hayns Martinin 1919-cu ildə Berlində Tollerin “Çevrilmə” pyesi əsasında hazırladığı tamaşa ekspressionist...

Elçin Cəfərov – Alman teatrında ekspressionizm

Ağlın və qəlbin dünyaya münasibəti   “Ekspressionizm” termini latıncadan “ifadə” mənasını verən “expressio” sözündən götürülüb. İncəsənətdə...

Elçin Cəfərov – Teatr olmasa, dünyada nəsə dəyişərmi?

Sual qətiyyən ritorik deyil. Qiyamət gününün ağırlığı sallanır bu sualdan. Günümüzün insanı üçün nə...