Əli Hacılı

Əli Hacılı – “Köklənmiş piano”

“Kökdən düşmüş piano” (teletamaşa) haqqında düşüncələr   “Məni oxuyanlara bildirmək istərdim ki, bu yazıda canlı-cansız hər nə...