Ana səhifə » Pəncərə » MDB » Эмилия Деменцова – “Мягкая сила театра”

Son yazılar

Müsahibə
Fevral 21, 2019

“Bermud üçbucağı”nda – Şövqi Hüseynov

Xəbər
Aprel 21, 2019

“Narkomaniyanın faciələri” adlı tədbir keçiriləcək

Xəbər
Aprel 20, 2019

Lerikdə Xalq artisti Qabil Quliyevin 70 illik yubileyi qeyd olunub

Persona
Aprel 20, 2019

Əlisəfdər Hüseynov – Eldəniz Zeynalov paradoksu

Xəbər
Aprel 19, 2019

“Tuğanlıq – 2019” Festivalına həsr olunmuş mətbuat-konfransı keçirilib

Müsahibə
Aprel 19, 2019

Rövşən Almuradlının Ədil İsgəndərova olan əhd borcu – “Sənət əbədidir, ömür amanat…”

Xəbər
Aprel 19, 2019

Bakı Uşaq Teatrı qastrol səfərindədir

Xəbər
Aprel 19, 2019

Qabil Quliyev: “Özümü həmişə olduğu kimi hiss edirəm”

Xəbər
Aprel 19, 2019

Teatrda yeni təyinat

Xəbər
Aprel 19, 2019

Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Möcüzəli pillələr” hazırlanır

Xəbər
Aprel 19, 2019

Qax Dövlət Kukla Teatrının direktoru: Prezidentimizin son Sərəncamı teatrların inkişafına güclü təkan verəcək.

Xəbər
Aprel 18, 2019

“Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişaf Konsepsiyası”nın hazırlanması ilə bağlı müzakirələr davam etdirilir

Xəbər
Aprel 18, 2019

Adanada Gəncə Teatrının tamaşasını çox bəyəniblər

Mozaika
Aprel 18, 2019

Cövhər Xeyrullayeva – Sanduq əl-əcaibin Qax nağılları

Müsahibə
Aprel 18, 2019

Bəxtiyar Xanızadə – Peşəni öyrədərəm, amma heç kimə insanlığı öyrədə bilmərəm”

Mövqe
Aprel 18, 2019

Azərbaycan məktəbliləri Beynəlxalq Məktəblərarası Teatr festivalında iştirak edir

Afişa
Aprel 18, 2019

Paytaxt teatrlarının həftəlik repertuarı (18 aprel – 24 aprel)

Resenziya
Aprel 18, 2019

Fəridə Cəlilova – TEATR ƏHLİNİN XUDPƏSƏND CAZİBƏSİ

Xəbər
Aprel 18, 2019

Tovuzda üçüncü respublika xalq teatrları festivalının növbəti seçim mərhələsi keçirilib

Xəbər
Aprel 18, 2019

İstanbulda Hüseyn Cavidin “İblis” əsəri tamaşaya qoyulub

Xəbər
Aprel 17, 2019

YUĞ Teatrının kollektivi Prezidentin Sərəncamını sevinclə qarşılayıb

Sərəncam
Aprel 17, 2019

Prezident teatrlara bir milyon iki yüz min manat pul ayırdı

Xəbər
Aprel 17, 2019

Dağıstanda Beynəlxalq Milli Teatrlar Festivalı keçiriləcək

Müsahibə
Aprel 17, 2019

Gələcəyi əmin əllərdə olan ADMİU-nun SABAH-ı

Müsahibə
Aprel 17, 2019

Meral Konrat: “Azərbaycanda məni çox sevirlər”

Müsahibə
Aprel 16, 2019

Ziya Ağa: “Kino saçımı tumarlayır, teatr ruhuma sığal çəkir”

Xəbər
Aprel 16, 2019

Sənətçilərimiz Vyanada “Bulmuşam həqqi” deyiblər

Təhsil
Aprel 16, 2019

Məryəm Əlizadə – “Teatr dünyasına açılan pəncərə…”

Xəbər
Aprel 15, 2019

Akademik Milli Dram Teatrında “Dəli yığıncağı” qurulur

Mövqe
Aprel 15, 2019

Jan-Lui Barro – “Teatr haqqında düşüncələr”

Xəbər
Aprel 14, 2019

Sumqayıt teatrının aktyorunun vəziyyəti pisləşib

Эмилия Деменцова – “Мягкая сила театра”

Культура – действенный инструмент внешней политики. Западная цивилизация убедительно доказала это за минувшие десятилетия. Культура является, по сути, средством продвижения интересов государства на международной арене. Потому культурное присутствие в мире – важный фактор нашей внешней политики, имеющий потенциал, так или иначе, влиять на формирование нужного «коллективного бессознательного».
Теоретик и философ искусства Ролан Барт в 1963 году в своем Критическом эссе писал: «Что такое театр? Это своего рода кибернетическая машина. В нерабочем состоянии машина скрыта за за­навесом, но как только занавес открывается, она начи­нает направлять в ваш адрес целый ряд сообщений). Так же как живопись, литература, кино, эстрада, театр способен транслировать идеологию; стиль, качество и уровень жизни; ценности (в том числе национальную идею); менталитет нации; креативный потенциал государства: способность генерировать идеи и технологии, в том числе творческую силу нации.Театр всегда жил благодаря существованию возможностей обмена, мобильности. Со дня своего зарождения он был открыт для оборота практик, мыслей, сознания, действия. Это платформа для общения, обмена идеями, партнерства. При этом яркая идентичность и культурные корни каждого народа не теряют своего значения. Театральные культуры встречаются, сталкиваются, взаимодействуют.
Театр можно сравнить с коллайдером. Каждый прожитый день как бы заново конструирует театр, настраивает его на новый лад, новую волну эмоций. Каждый прожитый день форматирует спектакль театра согласно своим приоритетам, эмоциональному фону и психологическому настрою.
Наши чувства, эмоции, переживания, ощущения всегда намного актуальнее и выше чем наше сознание, логика, ментальность. Твой мир, приоритеты могут быть другими. Твоя страна может быть другой. Еда, религия, язык – могут быть чуждыми и двое не поймут друг друга. Но любовь всюду любовь, и ненависть всюду ненависть. И люди везде одинаково реагируют на борьбу со злом, всегда однозначно принимают сторону добра. Все, и драматурги, и режиссеры, и актеры, и зрители приносят эти чувства в зал театра. Миссия актеров на сцене заключается в том, чтобы активизировать эти чувства, переживания зрителей, как бы снять с них предохранитель, чтобы в пространстве театра произошел коллапс наших ощущений в гармонии единого вихря. Потому каждый спектакль – это маленькая модель адронного коллайдера. Вместо протонов, ионов и кварков театр сталкивает и «взрывает» наши переживания и эмоции, до воцарения гармонии единства. Часто можно слышать рассуждения о месте театра в системе мультикультурализма и всеобщих ценностей. Рассуждения эти, как правило, имеют политические коннотации. Театр же по сути своей стоит над мультикультурализмом.Знаменитый Троянский конь – своеобразный пример театральности, сыгравшей свою политическую роль. Мультикультурализм сегодня стал тем самым троянским конем, которого политики подталкивают на подмостки сцены. Мультикультурализм – термин, скорее политический, нежели культурологический. В нем больше политики, нежели этнографии, искусства, театра. Театр призван говорить не о политике, не о нации, не о культуре, а о Человеке: и нация, и политика, и культура интересуют театр ради того, чтобы понять духовную и физиологическую суть человека, суть его страстей.
Интересен случай симфонического перформанса «Requiem» представленного в МХТ им. Чехова к 65-летию окончания Второй Мировой войны, который создали режиссер Кирилл Серебренников, композитор Алексей Сюмак и дирижер Теодор Курентзис. В нем музыка, вокал, действо, аудиовизуальная часть, канонические латинские тексты и документальные тексты 30-40х годов стали данью памяти обо всех убитых в войнах, сотрясавших Европу с XVII века до сентября 1945 года. В этом таинстве принимали участие Ханна Шигула (Германия), Мюриель Майетт (Франция), Даниэль Ольбрыхский (Польша),  Олег Табаков, Мин  Танака (Япония), Яков Альперин (Израиль).
Ханна Шигула говорила о себе, о послевоенной Германии, о том, как было стыдно ощущать себя немкой, и о том, как своей жизнью, своим искусством смывала позор с поруганной родины. Далее звучали стихи Бертольта Брехта,  написанные еще в 1933 году: «О вы, которые выплывете из потока,/ Поглотившего нас,/Помните,/ Говоря про слабости наши/ И о тех мрачных временах, / Которых вы избежали./ Но вы, когда наступит такое время, / Что человек станет человеку другом,/ Подумайте о нас/ Снисходительно».
Откровения Даниэля Ольбрыхского — истекающее кровью Варшавское восстание, а наши наступающая армия не помогла; это Катынь и благодарность российским руководителям за открытые, наконец, по ней материалы. И о гордости за поляков, которые примут участие в Параде Победы на Красной Площади. А Откровения Якова Альперина на идиш — это газовые камеры. Это рассказ о мертвых на умершем вместе с восточно-европейскими евреями языке… Откровения Олега Табакова — разрушенные войной семья и детство, и голод, и то, что предвоенное ощущение счастья, радости жизни более никогда к нему не вернулись.В Откровениях Мин Танака — скорбь о погибших в Токио в день его рождения  и о счастье жить, о страстном желании жизни…
Другой пример – спектакль Эудженио Барба, знаменитого итальянского режиссера и теоретика театра, «Ur-Hamlet», в котором занято около сотни актеров из самых разных стран мира (около 22 стран), играющих на своем языке. Как это охарактеризовать? Как проявление мультикультурализма? Конечно, нет. Великий Михаил Бахтин писал о том, что театр в отличие от романа, даже, несмотря на свою диалогизированную сущность стремится не к полифоничности, а к моноголосию. Моноголосие и мультикультурализм противоречат друг другу. В контексте театра такие концепты мультикультурализма как «salad bowl» («салатница») и «melting pot» («плавильный котел») неприменимы. Однако это не отменяет потенциальное влияние театра на социальные и политические процессы, происходящие за его пределами. «Мягкой силой» театр не исчерпывается и она не является его целью, вклад театра в налаживание и развитие отношений между странами и народами является периферической задачей, что не умаляет ценность этого вклада.
Современный театр обращается к темам, диктуемым временем: войны, нестабильная жизнь, ограниченные возможности людей, скрытые действия и недостатки, гендерное равенство, бисексуализм, проблемы общения и отчуждения.
Если обратиться к истории, то можно вспомнить какую роль играли во внешнеполитической ситуации гастроли Большого театра в США в период холодной войны. Сегодня гастрольная деятельность не столь масштабна. Хотя турне Вахтанговского театра имело большой резонанс в Америке в этом году. Активное развитие получило сегодня фестивальное движение. Международные театральные фестивали являются отличной площадкой не только для обмена опытом и творческими практиками, но и для утверждения того или иного посыла стран-участников фестиваля. Фестивальный механизм в этом плане эффективнее традиционных гастролей, так как спектакли собирают не только публику страны-организатора, но зрителей со всех стран мира, участников фестиваля, членов дипломатических делегаций и проч.Ярким примером двустороннего культурного обмена, выходящего за узкотеатральные рамки «Да, Да, Да!» фестиваль российского театра в Варшаве в 2013 году. Это был самый масштабный фестиваль российского театра в Европе за последние десятилетия. В фестивале участвовали все режиссерские поколения — от Льва Додина до Константина Богомолова.
Одной из черт фестиваля стало бескомпромиссное столкновение представлений польской публики о России и российском театре с тем, что на самом деле представляет собой современный российский театр. Политические подтексты, развенчание стереотипов, эксперименты с литературными, кино- и театральными мифами, диалог с постсоветскими и новейшими российскими реалиями. Программу фестиваля, организатором которого выступил Институт Адама Мицкевича, подготовили (прецедент в сфере экспорта российской культуры) польские кураторы. Польская публика увидела то, что хотела, а не то, что решили показать ей российские культурные руководители. Помимо спектаклей фестиваль включал в себя большое число дискуссий, круглых столов и обсуждений в центре внимания которых была русская культуры. Их итогом стало утверждение того, что общность сознания и культурного прошлого русских и поляков гораздо важнее сиюминутных политических обстоятельств.
Кстати, одно из таких обсуждений (после спектакля «Лир» Константина Богомолова) продемонстрировало что, если современный российский театр сегодня зачастую близок европейскому, то между русскими и польскими зрителями пока остаётся дистанция. Здесь нужно сказать, что «Лир» Константина Богомолова – это радикальный спектакль, сравнимый по скандальности с недавним «Тангейзером» Тимофея Кулябина. Если для отечественной публики соединение Шекспира с Ницше в одном спектакле и перенос действия во времена Второй Мировой войны казался пощечиной общественному вкусу и надругательством над классикой, то для поляков спектакль не воспринимался как провокация или эпатаж. На обсуждении спектакля речь шла не о дерзновении режиссера, не о его радикализме или смелости актеров, занятых в спектакле, но исключительно о смыслах спектакля и методе работы Константина Богомолова.
Фестиваль показал новое лицо российского театра, а значит и российского общества, осмысляющего свое прошлое. Представленные спектакли рассказали о борьбе с тоталитарным прошлым, о динамичных социальных и культурных переменах в стране, связанных со становлением гражданского общества и новыми веяниями в культуре.
Фестиваль в полной мере стал платформой для международного культурного диалога и стал отправной точкой для совместных русско-польских проектов. Так режиссера Константина Богомолова пригласили для постановки в Национальный театр Варшавы. И нужно отметить, что он выбрал в качестве основы для спектакля текст российского автора – Владимира Сорокина. Спектакль с успехом идет и по сей день.В 2014 году в столице Азербайджана состоялась Международная конференция, посвященная роли театрального искусства в системе ценностей мультикультурализма и универсализма. Участие в Бакинской международной театральной конференции приняли более 140 делегатов из 47 стран, мероприятие было организовано в рамках масштабной госпрограммы развития азербайджанского театра, принятой на 2009-2019 годы. Выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси в своей речи справедливо заметил: «Мы все сегодня сталкиваемся с новыми средствами передачи информации, но мне кажется, что театр имеет шанс выжить в этом мире, если сохранит саму суть своей идентичности. Не думаю, что какие-то спецэффекты придадут ему нечто невероятное. Главное, что театр – это место, где концентрируются чувства. Ни телевидение, ни Интернет не могут воплотить в себе и передать то живое слово, которое доносит до зрителя актер».
Таким образом, можно с уверенностью лишний раз подчеркнуть, что театральное искусство, по своей природе тотальное, активно заимствующее опыт и приемы других искусств, стремится и способно разрушить барьеры не только в зрительном зале, но и в пространстве за пределами театра. Театр преодолевает границы и стереотипы. Театр – это форма общения и взаимообогащения. Как говорил режиссер Андрей Гончаров – «Театр – это разговор человека с человеком о человеке». Театр как искусство активно противостоит и пытается дать отпор театру военных действий.

Деменцова Эмилия Викторовна

Аспирант факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir